Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
MEUR 1–6/2016 1–6/2015 2015
Immateriella tillgångar
Bokvärde 1.1. 1 464 1 180 1 180
Kursdifferenser -44 52 28
Förvärv 23 293 304
Ökning 5 8 14
Avskrivningar och nedskrivningar -30 -27 -60
Minskning och omgrupperingar -1 -1
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 1 418 1 504 1 464
Materiella tillgångar
Bokvärde 1.1. 431 434 434
Kursdifferenser 3 8 -1
Förvärv 20 8 8
Ökning 17 27 65
Avskrivningar och nedskrivningar -43 -32 -63
Minskning och omgrupperingar -3 -3 -12
Bokvärde i slutet av rapporteringsperioden 424 442 431

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.