Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Nyckeltal för kvartalen
MEUR 4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
10–12/
2014
7–9/
2014
4–6/
2014
Orderingång
Marine Solutions 362 379 465 407 392 336 460 463 383
Energy Solutions 304 312 366 167 188 287 501 383 244
Services 527 580 572 511 579 662 561 463 510
Totalt 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285 1 522 1 309 1 138
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Marine Solutions 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239 2 213 2 369 2 233
Energy Solutions 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619 1 475 1 426 1 322
Services 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073 842 879 865
Totalt 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931 4 530 4 674 4 420
Omsättning
Marine Solutions 433 335 598 448 354 321 552 363 415
Energy Solutions 220 132 374 243 327 182 433 282 233
Services 542 500 619 531 548 485 564 472 468
Totalt 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117 1 116
Resultatandel i intresse- och samföretag 4 3 6 5 5 2 4 7 5
Jämförbart justerat EBITA 131 93 224 170 144 106 202 149 138
i procent av omsättningen 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7 13,1 13,3 12,4
Avskrivningar och nedskrivningar -42 -31 -33 -32 -30 -29 -30 -29 -27
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -9 -9 -7 -6 -6 -6 -6
Jämförbart rörelseresultat 122 84 215 160 137 100 196 142 132
i procent av omsättningen 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1 12,7 12,7 11,8
Jämförelsestörande poster totalt -26 -1 -13 -11 -30 -1 -9
Rörelseresultat 96 83 202 149 137 100 166 141 123
i procent av omsättningen 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1 10,7 12,6 11,0
Finansiella intäkter och kostnader -38 -3 -2 -17 3 -18 -9 -12 -4
Resultat före skatter 58 80 199 132 140 82 157 129 119
Inkomstskatter -17 -20 -41 -35 -31 -18 -27 -31 -28
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 41 60 159 97 109 64 129 98 91
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9 -13 -8
Rapporteringsperiodens nettoresultat 41 60 159 97 109 86 121 85 83
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43 0,42
Bruttoinvesteringar 60 11 32 17 279 18 25 28 22
aktier och förvärv 49 5 262 1
Rörelseverksamhetens kassaflöde 202 -13 176 -5 47 37 212 68 61
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 602 709 543 522 404 296 251 379 339
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Marine Solutions 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587 5 603 5 651 5 695
Energy Solutions 945 958 959 966 974 975 978 990 1 000
Services 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711 10 692 10 742 10 748
Övriga 465 457 459 456 451 433 444 434 433
Totalt 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707 17 717 17 817 17 876

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.