Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

       

Räntebärande nettoskulder
MEUR 1–6/2016 1–6/2015 2015
Långfristiga skulder 545 464 492
Kortfristiga skulder 336 315 232
Lånefordringar -6 -15 -18
Likvida medel -357 -269 -334
Totalt 517 495 372

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.