Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Resultaträkning i sammandrag
MEUR 1–6/2016 1–6/2015 4–6/2016 4–6/2015 2015
Fortsatta verksamheter
Omsättning 2 163 2 218 1 196 1 230 5 029
Övriga intäkter 24 20 13 13 51
Kostnader -1 942 -1 949 -1 075 -1 081 -4 387
Avskrivningar och nedskrivningar -73 -59 -42 -30 -124
Resultatandel i intresse- och samföretag 7 7 4 5 17
Rörelseresultat 179 237 96 137 587
Finansiella intäkter och kostnader -41 -15 -38 3 -34
Resultat före skatter 138 222 58 140 553
Inkomstskatter -37 -49 -17 -31 -124
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 101 173 41 109 429
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 22
Rapporteringsperiodens nettoresultat 101 195 41 109 451
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 97 192 38 107 444
Innehav utan bestämmande inflytande 4 3 2 2 7
101 195 41 109 451
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 0,49 0,86 0,19 0,54 2,14
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11 0,11
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,49 0,97 0,19 0,54 2,25

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.