Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Marknadsutsikter

Marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas väntas förbli utmanande eftersom den ekonomiska osäkerheten fortsätter. Trots den långsammare ekonomiska tillväxten på tillväxtmarknaderna fortsätter den ökande efterfrågan på el och tillgången till internationell finansiering för infrastrukturprojekt att stöda kraftverksinvesteringar. I västländerna fortsätter den låga ekonomiska tillväxten att begränsa efterfrågan på nya kraftverk med undantag för Nordamerika där marknadsläget för gasdrivna kraftverk är ljusare. Megatrenden för förnybara energikällor är uppenbar, och investeringarna riktas särskilt till storskaliga solkraftverk. Dessutom ökar användningen av decentraliserad, flexibel gasdriven kraftförsörjning i världen. Elmarknaderna utvecklas med tanke på den nödvändiga flexibiliteten, vilket möjliggör nya lönsamma investeringar. Wärtsiläs systematiska arbete för att utveckla dessa marknader kommer att fortsätta genom framhävandet av fördelarna med Smart Power Generation.

Utsikterna för shipping och varvsindustrin är fortfarande utmanande. Överkapaciteten fortsätter att begränsa efterfrågan på nybyggen inom handelsfartyg, medan det låga oljepriset påverkar investeringarna i och utvecklingen av offshoreprospektering. På marknaden för gastankfartyg är efterfrågan på både LNG- och LPG-tankfartyg utsatta för tryck på grund av låga priser på olja och gas samt obalans mellan utbud och efterfrågan. Utsikterna för passagerarfartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på kryssningsfartyg backas upp av ökande passagerarvolymer, i synnerhet i Asien, medan efterfrågan på passagerarfärjor främjas av förnyade flottor i Europa, den potentiella implementeringen av nya utsläppsgränser och fördelaktiga priser på nybyggen.

Utsikterna för servicemarknaden är positiva, eftersom valda regioner och segment har tillväxtmöjligheter. En ökning i det installerade beståndet av medelvarviga motorer och propulsionsutrustning samt övergången till gasbaserad teknik kompenserar för den avtagande efterfrågan på service av äldre installationer och osäkerheten angående utvecklingen av efterfrågan på kort sikt inom handelsfartyg. Inom offshore väntas ökningen i det installerade beståndet under de senaste åren delvis kompensera för utmaningarna i vissa regioner. Utsikterna för gasdrivna fartyg är fortfarande positiva. Efterfrågan på service inom kraftverkssegmentet är fortsatt positiva och särskilt positiva i Mellanöstern och Afrika. Kunderna på både marin- och kraftverksmarknaden fortsätter att visa positivt intresse för långfristiga servicekontrakt, vilket ökningen i det installerade motorbeståndet som omfattas av dessa avtal är ett bevis på.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.