Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Aktier och aktieägare

Under januari–september 2016 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 74.801.413 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 2.851 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 69.554.159 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
30.9.2016 och röster 1-9/2016
WRT1V 197 241 130 74 801 413
1.1. - 30.9.2016 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 41,88 33,90 38,12 40,07
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
30.9.2016 30.9.2015
Marknadsvärde, MEUR 7 903 6 996
Utländska aktieägare, % 54,0 51,2

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–september 2016 informerade BlackRock Inc. Wärtsilä om följande ändringar av ägarandelar:

23.9 ökade BlackRock Investment Management (UK) Limited sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,05% av Wärtsiläs aktier och röster genom befintliga innehav och röster, och dess totala innehav i Wärtsilä Oyj Abp var 5,06%.

21.9 minskade BlackRock Investment Management (UK) Limited sitt innehav i Wärtsilä till under 5% av aktierna och rösterna och det totala innehavet, vilket innebar att bolaget inte längre var informationsskyldigt.

16.9 ökade BlackRock Investment Management (UK) Limited sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,00% av Wärtsiläs aktier och röster genom befintliga innehav och röster, och dess totala innehav i Wärtsilä Oyj Abp var 5,01%.

25.8 minskade BlackRock Investment Management (UK) Limited sitt innehav i Wärtsilä till under 5% av aktierna och rösterna och det totala innehavet, vilket innebar att bolaget inte längre var informationsskyldigt.

3.5 ökade BlackRock Investment Management (UK) Limited sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen ägde BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster genom befintliga innehav och röster samt 0,12% av aktierna och rösterna genom finansiella instrument, vilket motsvarade ett totalt innehav på 5,13%.

27.4 ökade BlackRock Investment Management (UK) Limited sitt innehav i Wärtsilä. Efter transaktionen var BlackRock Investment Management (UK) Limiteds totala innehav i Wärtsilä Oyj Abp 5,01%.

Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. har varit över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och röster under hela rapportperioden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.