Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Kassaflöde, balans och finansiering

Wärtsiläs kassaflöde från rörelseverksamheten för tredje kvartalet uppgick till 189 miljoner euro (-5). Kassaflödet från rörelseverksamheten under januari–september 2016 var 378 miljoner euro (78). Nettorörelsekapitalet uppgick till 540 miljoner euro (522) i slutet av rapportperioden, en minskning med 62 miljoner euro från slutet av föregående kvartal. Förskottsbetalningarna i slutet av perioden var 626 miljoner euro (814). I slutet av föregående kvartal var förskottsbetalningarna 610 miljoner euro. De likvida tillgångarna i slutet av perioden uppgick till 345 miljoner euro (250) och de icke utnyttjade bekräftade kreditlimiterna till 629 miljoner euro (679).

Wärtsiläs räntebärande lån uppgick till 735 miljoner euro (778) i slutet av september 2016. I slutet av december uppgick de räntebärande lånen till 724 miljoner euro. Det totala beloppet av kortfristiga skulder som förfaller inom de följande 12 månaderna var 203 miljoner euro. De långfristiga lånen uppgick till 532 miljoner euro. Räntebärande lån, netto, uppgick till 384 miljoner euro (513) och nettoskuldsättningsgraden till 0,18 (0,26).

 

Koncernens likvida beredskap
MEUR 30.9.2016 31.12.2015
Likvida medel 345 334
Outnyttjade bekräftade kreditlimiter 629 679
Likvida beredskap 974 1 013
% av omsättningen (rullande 12 månader) 20 20
Avdragna företagscertifikat 90 130
Likvida beredskap exklusive företagscertifikat 884 883
% av omsättningen (rullande 12 månader) 18 18
30.9.2016 var den totala låneportföljens genomsnittliga återbetalningstid 40 månader och de långfristiga lånens 45 månader.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.