Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Omsättning

Under tredje kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 12% till 1.079 miljoner euro (1.222) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning sjönk med 27% till 177 miljoner euro (243). Marine Solutions omsättning uppgick till 390 miljoner euro (448), vilket var 13% lägre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning minskade med 4% till 512 miljoner euro (531).

Under januari–september 2016 var Wärtsiläs omsättning 3.242 miljoner euro (3.439), en minskning med 6% jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning uppgick till 530 miljoner euro (752), en minskning med 30%. Marine Solutions omsättning ökade med 3% till 1.158 miljoner euro (1.122). Services omsättning var stabil och uppgick till 1.554 miljoner euro (1.565). Ökningen i intäkterna för serviceprojekt motverkades av en lägre efterfrågan på regelbundet underhåll. Energy Solutions stod för 16%, Marine Solutions för 36% och Services för 48% av den totala omsättningen.

Cirka 65% av Wärtsiläs omsättning under januari–september 2016 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 7-9/2016 7-9/2015 Förändring 1-9/2016 1-9/2015 Förändring 2015
Energy Solutions 177 243 -27% 530 752 -30% 1 126
Marine Solutions 390 448 -13% 1 158 1 122 3% 1 720
Services 512 531 -4% 1 554 1 565 -1% 2 184
Omsättning totalt 1 079 1 222 -12% 3 242 3 439 -6% 5 029

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.