Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Orderingång

Wärtsiläs orderingång under tredje kvartalet uppgick till 1.139 miljoner euro (1.086), en ökning med 5% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för tredje kvartalet var 1,06 (0,89).

Energy Solutions orderingång uppgick till 330 miljoner euro (167) under tredje kvartalet, vilket var 97% högre än under motsvarande period året innan. Nord- och Sydamerika var de mest aktiva regionerna när det gäller orderingång. Viktigare order inkluderade leverans av kraftverksutrustning på 92 MW och ett nyckelfärdigt kraftverkskontrakt på 100 MW till Argentina samt leverans av kraftverksutrustning på 225 MW till USA.

Marine Solutions orderingång under tredje kvartalet uppgick till 287 miljoner euro (407), en minskning med 29% jämfört med motsvarande period året innan. Aktiviteten var livligast i segmentet för kryssningsfartyg och passagerarfärjor där Wärtsilä fick en order på två nästa generations Wärtsilä 31-huvudmotorer till en ny passagerarfärja för den danska operatören Mols-Linien. Wärtsilä 31 valdes också som huvudmotor till ett fiskefartyg som byggs av det danska varvet Karstensen Shipyard för norska Peter Hepsø Rederi AS. Dessutom levererar Wärtsilä hela propulsionssystemet till fartyget. När det gäller marknaden för gastankfartyg fick Wärtsilä en beställning på en återförgasningsanläggning till ett FSRU-konverteringsprojekt som Höegh LNG planerar för ett modernt LNG-fartyg. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 37% av orderingången under tredje kvartalet, medan det konventionella handelsfartygssegmentet stod för 18%. Gastankfartygens andel var 15%. Specialfartygen stod för 14%, marinen för 8% och offshore för 3%. Övriga order uppgick till 5%.

Services orderingång under tredje kvartalet ökade med 2% till 522 miljoner euro (511). Undertecknade kontrakt omfattade en utvidgning av Wärtsiläs långfristiga underhållskontrakt med Rederiaktiebolaget Eckerö. Kontraktet omfattar nu Eckerös hela flotta på fem fartyg.

Den totala orderingången för rapportperioden januari–september 2016 ökade med 2% och uppgick till 3.604 miljoner euro (3.529). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,11 (1,03). Energy Solutions orderingång ökade med 47% till 947 miljoner euro (642). Marine Solutions orderingång minskade med 9% till 1.028 miljoner euro (1.134). Services orderingång minskade med 7% till 1.629 miljoner euro (1.752).

Orderingång per affärsområde
MEUR 7-9/2016 7-9/2015 Förändring 1-9/2016 1-9/2015 Förändring 2015
Energy Solutions 330 167 97% 947 642 47% 1 009
Marine Solutions 287 407 -29% 1 028 1 134 -9% 1 599
Services 522 511 2% 1 629 1 752 -7% 2 324
Orderingång totalt 1 139 1 086 5% 3 604 3 529 2% 4 932
Orderingång Energy Solutions
MW 7-9/2016 7-9/2015 Förändring 1-9/2016 1-9/2015 Förändring 2015
Olja 205 394 -48% 1 503 1 082 39% 1 303
Gas 465 71 557% 1 053 605 74% 1 132
Orderingång totalt 670 465 44% 2 555 1 687 51% 2 436

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd samt CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd i Kina uppgick till sammanlagt 57 miljoner euro (163) under rapportperioden januari–september 2016. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.