Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 122 miljoner euro (149), dvs. 11,3% av omsättningen (12,2). Minskningen från året innan berodde på en kombinerad effekt av lägre leveransvolymer och projekt med mindre marginal inom affärsområdet Energy Solutions. Det jämförbara rörelseresultatet var 123 miljoner euro (160), dvs. 11,4% av omsättningen (13,1). Jämförelsestörande poster omfattade omstruktureringskostnader på 2 miljoner euro (11). Jämförbart justerat EBITA var 132 miljoner euro (170), dvs. 12,3% av omsättningen (13,9). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–september 2016 uppgick till 301 miljoner euro (386), dvs. 9,3% av omsättningen (11,2). Det jämförbara rörelseresultatet var 330 miljoner euro (397), dvs. 10,2% av omsättningen (11,5). Jämförelsestörande poster omfattade omstruktureringskostnader på 29 miljoner euro (11), varav 17 miljoner euro var nedskrivningar. Jämförbart justerat EBITA var 356 miljoner euro (420), dvs. 11,0% av omsättningen (12,2). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 26 miljoner euro (23).

De finansiella posterna för rapportperioden januari–september 2016 var -48 miljoner euro (-31). De finansiella posterna påverkades negativt av nedskrivningar relaterade till avyttringen av samföretaget Winterthur Gas & Diesel, som fokuserar på tvåtaktsmotorer, och övriga fordringar som redovisades för andra kvartalet. Nettoräntorna var -9 miljoner euro (-8). Vinsten före skatter var 253 miljoner euro (354). Skatterna uppgick till 68 miljoner euro (84), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 26,8% (23,6). Resultatet per aktie var 0,92 euro (1,46) och eget kapital per aktie 10,73 euro (10,25). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 16,6% (20,3). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 16,3% (19,9). 

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 2015
Jämförbart justerat EBITA 132 170 356 420 643
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -26 -23 -32
Jämförbart rörerelseresultat 123 160 330 397 612
Omstruktureringskostnader -2 -11 -29 -11 -25
Rörelseresultat 122 149 301 386 587

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.