Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Marknadsutveckling

Energy Solutions

Bättre sentiment på kraftförsörjningsmarknaden

Den ökande efterfrågan på el och förändringar i energipolitiken stödde intresset för Wärtsiläs kraftförsörjningslösningar under januari-september 2016. Tillväxtmarknaderna var fortfarande aktiva, medan den ekonomiska osäkerheten och den stagnerade efterfrågan på el begränsade investeringarna i ny kraftförsörjningskapacitet i västländerna. Trots positivare marknadssignaler i vissa regioner, till exempel en snabbt ökande kapacitet inom förnybar energi, kommer den makroekonomiska osäkerheten och den hårda konkurrensen fortfarande att påverka marknaden för kraftverk som drivs med flytande bränslen och gas.

Energy Solutions marknadsandel

Under första halvåret 2016 uppgick de globala beställningarna på kraftverk som har en effekt på upp till 500 MW och som drivs med naturgas och flytande bränslen till 11,8 GW (12,6), en minskning med 6% från året innan. Wärtsiläs marknadsandel ökade till 16% (10). De globala beställningarna omfattar alla order på gasturbiner och Wärtsiläs order på motorer på över 5 MW.

Marine Solutions

Svag efterfrågan på marinmarknaden

Fartygsbeställningarna under januari–september återspeglar tydligt det svaga läget på marinmarknaden. I slutet av september hade endast 349 kontrakt på nybyggen registrerats jämfört med 1.356 kontrakt året innan. Nedgången i antalet fartygsorder var störst i det konventionella handelsfartygssegmentet, medan efterfrågan på gastankfartyg och offshorefartyg var fortsatt liten. Dessa segment belastades fortfarande av överkapacitet, låga fraktpriser samt låga olje- och gaspriser. Beställningsaktiviteten för kryssningsfartyg, passagerarfärjor och roro-fartyg var fortsatt bra tack vare ersättningsinvesteringar, attraktiva priser på nybyggen och en sund intjäningsnivå i roro-segmentet.

Enligt kompenserat bruttotonnage var Kina fortfarande ledande inom varvsindustrin med en andel på 37% av alla bekräftade kontrakt under januari-september, medan Sydkoreas andel var 14% och Japans 12%. Den stora efterfrågan på kryssningsfartyg har lett till en ökad aktivitet på europeiska varv. Tysklands andel av de bekräftade kontrakten var 11% och Italiens 10%.

Marine Solutions marknadsandel

Wärtsiläs marknadsandel inom medelvarviga huvudmotorer var 50% (58% i slutet av föregående kvartal). Marknadsandelen inom hjälpmotorer var 16% (13% i slutet av föregående kvartal).

Services

Stabil aktivitet på servicemarknaden

Aktiviteten på servicemarknaden stabiliserade sig under januari-september 2016. Efterfrågan på service på den konventionella handelsfartygsmarknaden utvecklades långsammare än året innan, och utmaningarna i vissa regioner fortsatte att påverka intresset för offshoreservice. Efterfrågan på kraftverksrelaterade tjänster var sund med undantag för Brasilien där driftsgraden för kraftverk var fortsatt låg.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.