Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

I augusti lanserade Wärtsilä en ny optimerad design för aktertrålare som minskar bränsleförbrukningen och ökar fartygets effektivitet avsevärt jämfört med de konstruktioner som används i dag. Propulsionssystemet baserar sig på Wärtsilä 31-motorn och Wärtsiläs 2-växlade växellåda. Den utnyttjar också Wärtsiläs hybridbatteriteknologi, som förbättrar energieffektiviteten avsevärt jämfört med konventionella system genom att driva motorn med en optimal belastning och absorbera en stor del av fluktuationerna i belastningen med hjälp av batterierna.

Den uppdaterade serien av Wärtsilä Nacos Platinum navigations-, automations- och kontrollsystem lanserades i september. En av de mest intressanta nya egenskaperna är intelligent ruttplanering som beaktar väderleks- och sjöförhållanden för att optimera rutten och effekten. Detta sänker bränsleförbrukningen avsevärt. I september lanserade nyligen förvärvade Eniram tjänsten SkyLight. Med hjälp av applikationen kan fartygsoperatörer följa upp flottans prestanda samt rapportera, planera och optimera kostnader.

Under tredje kvartalet lanserade Wärtsilä QuantiServ, som tillhandahåller rekonditioneringstjänster, in-situ service samt reparationer ombord och underhåll för kunder med utrustning från olika tillverkare på marin- och energimarknaden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.