Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Hållbar utveckling

Tack vare sina olika teknologier och specialiserade tjänster har Wärtsilä utmärkta möjligheter att minska utsläppen och förbrukningen av naturresurser samt stödja sina kunder i förberedelser inför nya regelverk. Inom FoU fortsätter Wärtsilä att fokusera på utvecklingen av avancerade miljötekniker och -lösningar. Wärtsilä har förbundit sig att stöda FN:s Global Compact och dess principer för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Wärtsiläs aktie ingår i flera hållbarhetsindex.

Den internationella konventionen om hantering av ballastvatten ratificerades i september 2016 och den träder i kraft den 8 september 2017. Wärtsilä har proaktivt utvecklat sina lösningar för hantering av ballastvatten under varumärket Aquarius. Dessa baserar sig på två tekniker. Aquarius-UV renar vattnet med UV-strålning, medan Aquarius-EC använder natriumhypoklorit som produceras genom elektroklorering. Bägge systemen är typgodkända av IMO och de lämpar sig för installationer i både säkra zoner och riskzoner. De har också den amerikanska kustbevakningens Alternate Management System (AMS)-status.

Under tredje kvartalet infördes Wärtsilä i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), i både DJSI World och DJSI Europe. Införandet i DJSI bygger på en analys av ekonomiska, ekologiska och sociala prestationer, bedömning av frågor såsom bolagsstyrning, riskhantering, varumärkeshantering, bekämpning av klimatförändringen, standarder för leveranskedjan och anställningspraxis. Wärtsilä blev också återvald till Ethibel EXCELLENCE Investment Register och valdes för första gången till Ethibel PIONEER Register.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.