Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Ansvarsförbindelser
MEUR 1–9/2016 1–9/2015 2015
Fastighetsinteckningar 10 10 10
Företagsinteckningar och övriga ansvarsförbindelser och garantier 26 25 27
Totalt 36 35 37
Borgens- och ansvarsförbindelser
för egen del 864 734 743
för intressebolag 3
Nominellt belopp av hyror enligt leasingavtal
betalas inom ett år 27 29 29
betalas mellan under minst ett år och högst fem år 78 81 76
betalas senare 27 20 29
Totalt 996 865 876

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.