Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Nyckeltal för kvartalen
MEUR 7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
10–12/
2014
7–9/
2014
Orderingång
Marine Solutions 287 362 379 465 407 392 336 460 463
Energy Solutions 330 304 312 366 167 188 287 501 383
Services 522 527 580 572 511 579 662 561 463
Totalt 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285 1 522 1 309
Orderstock i slutet av rapporteringsperioden
Marine Solutions 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239 2 213 2 369
Energy Solutions 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619 1 475 1 426
Services 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073 842 879
Totalt 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931 4 530 4 674
Omsättning
Marine Solutions 390 433 335 598 448 354 321 552 363
Energy Solutions 177 220 132 374 243 327 182 433 282
Services 512 542 500 619 531 548 485 564 472
Totalt 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988 1 549 1 117
Resultatandel i intresse- och samföretag 2 4 3 6 5 5 2 4 7
Jämförbart justerat EBITA 132 131 93 224 170 144 106 202 149
i procent av omsättningen 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7 13,1 13,3
Avskrivningar och nedskrivningar -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29 -30 -29
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6 -6 -6
Jämförbart rörelseresultat 123 122 84 215 160 137 100 196 142
i procent av omsättningen 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1 12,7 12,7
Jämförelsestörande poster totalt -2 -26 -1 -13 -11 -30 -1
Rörelseresultat 122 96 83 202 149 137 100 166 141
i procent av omsättningen 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1 10,7 12,6
Finansiella intäkter och kostnader -7 -38 -3 -2 -17 3 -18 -9 -12
Resultat före skatter 115 58 80 199 132 140 82 157 129
Inkomstskatter -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18 -27 -31
Rapporteringsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 84 41 60 159 97 109 64 129 98
Rapporteringsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9 -13
Rapporteringsperiodens nettoresultat 84 41 60 159 97 109 86 121 85
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60 0,43
Bruttoinvesteringar 55 60 11 32 17 279 18 25 28
aktier och förvärv 42 49 5 262 1
Rörelseverksamhetens kassaflöde 189 202 -13 176 -5 47 37 212 68
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av rapporteringsperioden 540 602 709 543 522 404 296 251 379
Anställda i slutet av rapporteringsperioden
Marine Solutions 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587 5 603 5 651
Energy Solutions 920 945 958 959 966 974 975 978 990
Services 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711 10 692 10 742
Övriga 464 465 457 459 456 451 433 444 434
Totalt 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707 17 717 17 817

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.