Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Aktier och aktieägare

Under januari–december 2016 uppgick handelsvolymen på börsen Nasdaq Helsinki till 98.870.222 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 3.826 miljoner euro. Wärtsilä-aktien handlas också på flera alternativa börser såsom Chi-X, Turquoise och BATS. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 91.947.606 aktier.

Aktierna på Nasdaq Helsinki
Antal aktier Aktieomsättning
31.12.2016 och röster 1-12/2016
WRT1V 197 241 130 98 870 222
1.1. - 31.12.2016 Högsta Lägsta Medelkurs 1 Sista
Aktiekurs 43,44 33,90 38,68 42,68
1 Enligt handelsvolym vägd medelkurs
31.12.2016 31.12.2015
Marknadsvärde, MEUR 8 418 8 314
Utländska aktieägare, % 55,0 51,9

Flaggningsanmälningar

Under rapportperioden januari–december 2016 har BlackRock Inc. informerat Wärtsilä om nedanstående ändringar av ägarandelar. Det totala antalet aktier hos BlackRock, Inc. har varit över 5% av Wärtsiläs aktiekapital och det totala antalet röster under rapportperioden.

Publiceringsdatum Transaktionsdatum Aktieägare Flaggningsgräns Direkta ägarandel, % Totala ägarandel, %
29.4.2016 27.4.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 4,88 5,01
6.5.2016 3.5.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,01 5,13
26.8.2016 25.8.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -
19.9.2016 16.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,00 5,01
22.9.2016 21.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -
26.9.2016 23.9.2016 BlackRock Investment Management (UK) Över 5% 5,05 5,06
15.12.2016 14.12.2016 BlackRock Investment Management (UK) Under 5% - -

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.