Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Bruttoinvesteringar

Bruttoinvesteringarna i immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning uppgick till 55 miljoner euro (79) under rapportperioden januari–december 2016. Investeringarna i förvärv och samföretag uppgick till 91 miljoner euro (267). Dessa siffror omfattar förvärven av Eniram och American Hydro under 2016 samt förvärvet av Marine Systems International under 2015. Avskrivningarna och nedskrivningarna under rapportperioden uppgick till 138 miljoner euro (124).

År 2017 väntas investeringarna relaterade till immateriella och materiella tillgångar samt anläggningar och utrustning vara mindre än avskrivningarna och nedskrivningarna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.