Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Omsättning

Under fjärde kvartalet minskade Wärtsiläs omsättning med 2% till 1.559 miljoner euro (1.590) jämfört med motsvarande period året innan. Energy Solutions omsättning ökade med 11% till 414 miljoner euro (374). Marine Solutions omsättning uppgick till 509 miljoner euro (598), vilket var 15% lägre än under motsvarande kvartal året innan. Services omsättning ökade med 3% till 636 miljoner euro (619).

Omsättningen för januari–december 2016 utvecklades enligt prognosen och minskade med 5% till 4.801 miljoner euro (5.029), främst på grund av färre kraftverksleveranser än året innan. Energy Solutions omsättning uppgick till 943 miljoner euro (1.126), en minskning med 16%. Marine Solutions omsättning minskade med 3% till 1.667 miljoner euro (1.720). Affärsområdet Services omsättning var stabil och uppgick till 2.190 miljoner euro (2.184), tack vare de ökade intäkterna från serviceprojekt. Energy Solutions stod för 20%, Marine Solutions för 35% och Services för 46% av den totala omsättningen.

Cirka 67% av Wärtsiläs omsättning under januari–december 2016 var denominerad i euro, 20% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 10-12/2016 10-12/2015 Förändring 1-12/2016 1-12/2015 Förändring
Energy Solutions 414 374 11% 943 1 126 -16%
Marine Solutions 509 598 -15% 1 667 1 720 -3%
Services 636 619 3% 2 190 2 184 0%
Omsättning totalt 1 559 1 590 -2% 4 801 5 029 -5%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.