Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Orderingång

Orderingång under fjärde kvartalet

Wärtsiläs orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 1.324 miljoner euro (1.403), en minskning med 6% jämfört med motsvarande period året innan. Orderingången jämfört med faktureringen för fjärde kvartalet var 0,85 (0,88).

Energy Solutions orderingång uppgick till 501 miljoner euro (366) under fjärde kvartalet, vilket var 37% högre än under motsvarande period året innan. Viktiga order var ett el- och värmekraftverk på 100 MW till Tyskland och ett kraftverk på 135 MW till Indonesien, det första kraftverket med kombinerad cykel i landet.

Marine Solutions orderingång under fjärde kvartalet uppgick till 258 miljoner euro (465), en minskning med 45% jämfört med motsvarande period året innan. Aktiviteten fokuserade på kryssningsfartyg och passagerarfärjor samt konventionella handelsfartyg som stod för 25% respektive 24% av orderingången under fjärde kvartalet. Marinen stod för 18% av orderingången, gastankfartygen för 10%, specialfartygen för 8% och offshore för 3%. Andelen andra order var 12%.

Affärsområdet Services orderingång under fjärde kvartalet var stabil och uppgick till 565 miljoner euro (572). Orderingången backades upp av en ökad efterfrågan på kraftverksrelaterad service. De slutna långfristiga serviceavtalen under kvartalet omfattade ett 5-årigt drifts- och underhållskontrakt för två kraftverk som beställdes av det indonesiska statsbolaget PT PLN i december.

Orderingång under rapportperioden

Wärtsiläs orderingång för rapportperioden januari–december 2016 var stabil och uppgick till 4.927 miljoner euro (4.932). Orderingången jämfört med faktureringen för rapportperioden var 1,03 (0,98).

Energy Solutions orderingång under rapportperioden uppgick till 1.448 miljoner euro (1.009), en ökning med 43% jämfört med året innan. Asien samt Nord- och Sydamerika var de mest aktiva regionerna när det gäller orderingången. Efterfrågan var särskilt stark i Argentina, där Wärtsilä fick order på sju projekt med en sammanlagd effekt på över 500 MW. Andra strategiskt viktiga order var ett kraftverk på 225 MW som kommer att leverera balanskraft till staden Denton i Texas, USA.

Marine Solutions orderingång under rapportperioden minskade med 20% till 1.285 miljoner euro (1.599). Den kommande implementeringen av utsläppsregleringen inom marinindustrin stödde efterfrågan på gasdrivna fartyg i synnerhet inom passagerarfärjor. Beställningarna under året omfattade design och leverans av LNG-driven kraftförsörjnings- och propulsionsutrustning till den första LNG-drivna passagerarfärjan på Medelhavet och ett fullständigt integrerat propulsionspaket till Storbritanniens första inhemska ro-ro-passagerarfärja med flerbränslemotorer. Andra viktiga order var en återförgasningsanläggning till ett FSRU-konverteringsprojekt som Höegh LNG planerar att installera på ett modernt LNG-fartyg. Beställningarna av el- och automationssystem utvecklades positivt under året. Kryssningsfartygen och passagerarfärjorna stod för 38% av orderingången under rapportperioden. De konventionella handelsfartygens andel var 20%, medan gastankfartygen stod för 13%. Marinen stod för 10%, specialfartygen för 9% och offshore för 3%. Övriga order uppgick till 7%.

Services orderingång under rapportperioden var 2.194 miljoner euro (2.324). Minskningen på 6% berodde främst på utmaningarna på vissa offshoremarknader, en avtagande aktivitet inom handelsfartyg och uppskjutna nya långfristiga avtal.

 

Orderingång per affärsområde
MEUR 10-12/2016 10-12/2015 Förändring 1-12/2016 1-12/2015 Förändring
Energy Solutions 501 366 37% 1 448 1 009 43%
Marine Solutions 258 465 -45% 1 285 1 599 -20%
Services 565 572 -1% 2 194 2 324 -6%
Orderingång totalt 1 324 1 403 -6% 4 927 4 932 0%
Orderingång Energy Solutions
MW 10-12/2016 10-12/2015 Förändring 1-12/2016 1-12/2015 Förändring
Olja 427 221 93% 1 929 1 303 48%
Gas 531 528 1% 1 584 1 132 40%
Orderingång totalt 958 749 28% 3 513 2 436 44%

Samföretagens orderingång

Orderingången för samföretaget Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd i Sydkorea och samföretaget Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd samt CSSC Wärtsilä Engine Company Ltd i Kina uppgick till sammanlagt 62 miljoner euro (182) under rapportperioden januari–december 2016. Dessa företags resultat rapporteras bland intäkterna från intresseföretag och samföretag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.