Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Orderstock

Den totala orderstocken i slutet av rapportperioden uppgick till 4.696 miljoner euro (4.882), en minskning med 4%. Energy Solutions orderstock ökade med 23% till 1.680 miljoner euro (1.366). Marine Solutions orderstock minskade med 21% till 2.017 miljoner euro (2.558). Services orderstock ökade med 4% till 999 miljoner euro (958).

Orderstock per affärsområde
MEUR 31.12.2016 31.12.2015 Förändring
Energy Solutions 1 680 1 366 23%
Marine Solutions 2 017 2 558 -21%
Services 999 958 4%
Orderstock totalt 4 696 4 882 -4%

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.