Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Rörelseresultat och lönsamhet

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 231 miljoner euro (202). Detta utgjorde 14,8% av omsättningen (12,7). Jämförbart rörelseresultat var 253 miljoner euro (215), dvs. 16,3% av omsättningen (13,5). Jämförelsestörande poster omfattade kostnader för omstruktureringsprogram på 22 miljoner euro (11). Under jämförelseperioden omfattade dessa poster även förvärvsrelaterade och övriga kostnader på 3 miljoner euro. Jämförbart justerat EBITA var 262 miljoner euro (224), dvs. 16,8% av omsättningen (14,1). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 9 miljoner euro (9).

Rörelseresultatet för rapportperioden januari–december 2016 uppgick till 532 miljoner euro (587). Detta utgjorde 11,1% av omsättningen (11,7). Minskningen från året innan berodde främst på omstruktureringskostnader och färre kraftverksleveranser. Det jämförbara rörelseresultatet var 583 miljoner euro (612), dvs. 12,1% av omsättningen (12,2), vilket är i linje med lönsamhetsprognosen på ca 12%. Jämförelsestörande posterna uppgick till 51 miljoner euro (25), av vilka 48 miljoner euro (19) hänförde sig till omstruktureringsprogrammet och 3 miljoner euro (6) till förvärv och andra kostnader. Jämförbart justerat EBITA var 618 miljoner euro (643), dvs. 12,9% av omsättningen (12,8). Avskrivningarna på förvärvsrelaterade övervärden var 35 miljoner euro (32).

De finansiella posterna för rapportperioden januari–december 2016 var -53 miljoner euro (-34). De finansiella posterna påverkades negativt av nedskrivningar relaterade till avyttringen av samföretaget Winterthur Gas & Diesel, som fokuserar på tvåtaktsmotorer, och övriga fordringar som redovisades för andra kvartalet. Nettoräntorna var -11 miljoner euro (-12). Vinsten före skatter var 479 miljoner euro (553). Skatterna uppgick till 123 miljoner euro (124), vilket motsvarar en effektiv skattesats på 25,6% (22,5). Resultatet för räkenskapsperioden uppgick till 357 miljoner euro (451). Resultatet per aktie var 1,79 euro (2,25, vilket inkluderar 0,11 från avvecklade verksamheter) och det egna kapitalet per aktie 11,60 euro (11,16). Avkastningen på investerat kapital (ROI) var 17,1% (21,0). Avkastningen på eget kapital (ROE) var 15,6% (20,2).

Resultatmått och jämförelsestörande poster
MEUR 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Jämförbart justerat EBITA 262 224 618 643
Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -35 -32
Jämförbart rörerelseresultat 253 215 583 612
Jämförelsestörande poster -22 -13 -51 -25
Rörelseresultat 231 202 532 587

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.