Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Forskning och utveckling, lansering av nya produkter

Wärtsilä satsade kraftigt på innovationer inom produkter och lösningar under 2016. Fokusområdena var förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 131 miljoner euro, dvs. 2,7% av omsättningen.

I januari ingick Wärtsilä och Cavotec avtal om att tillsammans utveckla världens första koncept för kombinerad induktionsladdning och automatisk förtöjning. Wärtsilä har utvecklat ett trådlöst laddningssystem baserat på induktiv kraftöverföring. Cavotec levererar i sin tur automatiska förtöjningssystem till olika slags fartyg samt system för landström och spolar. Genom att kombinera expertisen inom dessa två företag kommer ett integrerat system för trådlös laddning/förtöjning att utvecklas för Wärtsiläs fartygsdesign.

I mars lanserade Wärtsilä också ett komplett koncept för en serie av innovativa och kostnadseffektiva färjor med inga eller låga utsläpp. Designen fokuserar på en hög energieffektivitet med lågt motstånd både under och ovanför vattenytan. Färjorna drivs antingen helt med elmotorer eller hybridmotorer med bränsleoptionerna flytande naturgas eller biobränsle.

Den uppdaterade serien av Wärtsilä Nacos Platinum navigations-, automations- och kontrollsystem lanserades i september. En av de mest intressanta nya egenskaperna är intelligent ruttplanering som beaktar väderleks- och sjöförhållanden för att optimera rutten och effekten. Detta sänker bränsleförbrukningen avsevärt. I september lanserade Eniram uppföljningstjänsten SkyLight, som gör det möjligt att följa upp fartygens prestanda med hjälp av rapportering, planering och optimering av kostnader.

Under tredje kvartalet lanserade Wärtsilä QuantiServ, som tillhandahåller rekonditioneringstjänster, in-situ service samt reparationer ombord och underhåll för kunder med utrustning från olika tillverkare på marin- och energimarknaden.

Inom affärsområdet Services expanderade Wärtsilä utbudet av marina avtalskoncept genom lanseringen av livscykellösningar. Det handlar om ett innovativt heltäckande koncept som optimerar marina och offshoreanläggningars effektivitet och prestanda. Konceptet inkluderar den digitala serviceportföljen Wärtsilä Genius services, som lanserades i slutet av 2015. Livscykellösningarna utvidgades i november i och med lanseringen av Wärtsilä Guaranteed Asset Performance för kraftverksoperatörer där Wärtsilä till ett fast pris garanterar att kraftverket fungerar tillförlitligt medan kunden sköter driften.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.