Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Omstruktureringsprogram

Åtgärderna relaterade till de organisatoriska förändringarna inom Marine Solutions som offentliggjordes i juli 2015 har implementerats. Syftet med programmet var att skära ner 600 arbetsplatser runt om i världen på grund av det svåra läget på den globala marinmarknaden.

I april 2016 meddelade Wärtsilä om ytterligare åtgärder för att anpassa organisationen till det försämrade läget på marknaden för nybyggen och den tuffa konkurrensen på både marin- och energimarknaden. De organisatoriska förändringarna, som kommer att minska ca 550 arbetsplatser och centralisera motorrelaterade FoU-aktiviteter till Finland, framskrider planenligt.

När dessa förändringar har implementerats i sin helhet väntas programmen resultera i årliga besparingar på ca 90 miljoner euro. Besparingar på ca 60 miljoner euro realiserades fram till slutet 2016, varav 7 miljoner euro under 2015. Resten förväntas bli realiserade fram till slutet av 2017. De totala engångskostnaderna relaterade till omstruktureringsprogrammen uppgår till cirka 75–80 miljoner euro, varav 19 miljoner euro redovisades för 2015. I januari–december 2016 uppgick omstruktureringskostnaderna till 48 miljoner euro.

Wärtsiläs målsättning är att kontinuerligt finna mera kostnadseffektiva arbetssätt och anpassa sin verksamhet till marknadsförhållandena. Lokala åtgärder inom Marine Solutions -verksamheten väntas resultera i ytterligare besparingar på ca 45 miljoner euro. Besparingarna kommer realiseras från och med 2017 och de kommer att ha införts fullständigt mot slutet av 2018. De relaterade omstruktureringskostnaderna väntas uppgå till ca 35 miljoner euro, varav största delen väntas redovisas under 2017.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.