Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Strategiska projekt, förvärv, samföretag och tillverkningsavtryck

I mars ingick Wärtsilä och China State Shipbuilding Corporation en avsiktsförklaring om att etablera ett nytt samföretag, som kommer att fokusera på den växande marknaden för marina el- och automationslösningar i Kina.

I mars meddelade Wärtsilä också att bolaget genomfört en intern granskning av testprocesserna som avslöjade begränsade avvikelser i bränsleförbrukningstest som gjorts för vissa marinmotorer före leverans till kunder. Wärtsilä har kontaktat kunderna personligen och granskat alla testprocedurer med hjälp av både interna och externa resurser för att införa nya mer transparenta processer och kontroller. De finansiella konsekvenserna av denna händelse har inte varit väsentliga.

I april meddelade Wärtsilä att företaget tänker ge sig in på solenergibranschen genom att erbjuda storskaliga solkraftverk. De nya lösningarna omfattar solkraftverk på minst 10 MW och hybridkraftverk med solceller och integrerade förbränningsmotorer. Bägge lösningarna tillhandahålls med komplett planering, försäljning och konstruktion.

I juni meddelade Wärtsilä om förvärvet av Eniram, ett finskt teknologiföretag som levererar lösningar för energihantering och analys till marinindustrin. Eniram kommer att göra det möjligt för Wärtsilä att förbättra sitt digitala utbud och sin interna kompetens, i synnerhet inom dataanalys, utveckling av modeller och prestandaoptimering. Äganderätten till företaget övergick till Wärtsilä den 1.7.2016. Wärtsilä meddelade också om förvärvet American Hydro, en amerikansk leverantör av stora uppgraderingar av utrustning och service till vattenkraftverk och vattenverk. Äganderätten till företaget övergick till Wärtsilä den 30.6.2016.

Under andra kvartalet överlät Wärtsilä sin minoritetsandel på 30% i samföretaget Winterthur Gas & Diesel (WinGD), som tillverkar tvåtaktsmotorer, till China State Shipbuilding Corporation (CSSC). Efter transaktionen äger CSSC WinGD till 100%. Wärtsilä redovisade nedskrivningar till ett värde av 21 miljoner euro relaterade till avyttringen av aktier bland finansiella poster för andra kvartalet 2016.

I juli meddelade Wärtsilä att bolaget ingått ett samarbetsavtal med USA-baserade Greensmith Energy för att stärka sin kompetens inom integration av energisystem. Greensmith Energy, som är en ledande leverantör av mjukvara för energilagring och integrationstjänster, kommer att leverera all optimeringsmjukvara för hybridenergisystem.

I december ingick Wärtsilä ett licenstillverkningsavtal med Jiujiang Precision Measuring Technology Research Institute, ett dotterbolag till China State Shipbuilding Corporation (CSSC) i Jiujiang, Kina. Det ömsesidiga avtalet ger CSSC tillgång till teknik och rätt att tillverka Wärtsilä Aquarius EC Ballast Water Management System för CSSC:s kundapplikationer. I gengäld får Wärtsilä tillgång till CSSC:s nya produktionsanläggning, vilket ytterligare stöder kundernas tillgång till Wärtsiläs system för hantering av ballastvatten.

CSSC Wärtsilä Engine (Shanghai) Co. Ltd:s fabrik i Lingang, Shanghai, blev klar under fjärde kvartalet och invigdes den 9.1.2017.

Wärtsilä har förbundit sig till att främja användningen av flytande naturgas (LNG) i stor skala på marin- och energimarknaden. I juli bildade Wärtsilä och andra ledande aktörer inom marinsektorn en koalition med namnet SEA/LNG. Syftet med koalitionen är att undanröja hinder för global användning av LNG i marina applikationer för att därigenom göra shipping mer miljövänlig. I augusti ingick Wärtsilä och finska Gasum ett samarbetsavtal som siktar på att utveckla användningen och distributionen av samt servicelösningar för naturgas i marina och landbaserade applikationer. Wärtsilä kommer att erbjuda know-how inom gasbaserad teknologi, medan Gasums expertis fokuserar på distribution och försäljning av naturgas och biogas. Arbetet för att främja användningen av LNG i marina applikationer kommer också att dra nytta av expertisen hos Skangas, ett dotterbolag till Gasum och en ledande aktör på den nordiska LNG-marknaden. I november avtalade Wärtsilä och det franska multinationella företaget ENGIE om att utveckla lösningar och tjänster för småskalig LNG-verksamhet. Detta samarbete omfattar ENGIE:s långa erfarenhet inom distribution av LNG och Wärtsiläs tekniska expertis, planerings- och konstruktionsförmåga samt stöder en övergång till en ekonomi med låga kolutsläpp med hjälp av gemensamma lösningar och tjänster.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.