Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

      

Koncernens resultaträkning
MEUR 2016 2015 10–12/
2016
10–12/
2015
Fortsatta verksamheter
Omsättning 4 801 5 029 1 559 1 590
Förändring av lager av färdiga varor och varor i arbete -134 -77 -172 -343
Tillverkning för eget bruk 2 6 -2 1
Övriga intäkter 55 51 15 18
Material och tjänster -2 353 -2 603 -675 -572
Kostnader för ersättningar till anställda -1 159 -1 159 -317 -313
Avskrivningar och nedskrivningar -138 -124 -34 -33
Övriga kostnader -556 -553 -148 -153
Resultatandel i intresse- och samföretag 14 17 5 6
Rörelseresultat 532 587 231 202
Finansiella intäkter 19 11 2 7
Finansiella kostnader -72 -45 -7 -10
Resultat före skatter 479 553 226 199
Inkomstskatter -123 -124 -55 -41
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 357 429 172 159
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22
Räkenskapsperiodens nettoresultat 357 451 172 159
Fördelning:
Moderbolagets aktieägare 352 444 172 157
Innehav utan bestämmande inflytande 4 7 2
357 451 172 159
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare (före/efter utspädning):
Resultat per aktie, fortsatta verksamheter, euro 1,79 2,14 0,87 0,79
Resultat per aktie, avvecklade verksamheter, euro 0,11
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 1,79 2,25 0,87 0,79

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.