Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Nyckeltal för kvartalen
MEUR 10–12/
2016
7–9/
2016
4–6/
2016
1–3/
2016
10–12/
2015
7–9/
2015
4–6/
2015
1–3/
2015
10–12/
2014
Orderingång
Marine Solutions 258 287 362 379 465 407 392 336 460
Energy Solutions 501 330 304 312 366 167 188 287 501
Services 565 522 527 580 572 511 579 662 561
Totalt 1 324 1 139 1 194 1 271 1 403 1 086 1 159 1 285 1 522
Orderstock i slutet av räkenskapsperioden
Marine Solutions 2 017 2 317 2 488 2 595 2 558 2 699 2 785 2 239 2 213
Energy Solutions 1 680 1 676 1 547 1 491 1 366 1 388 1 459 1 619 1 475
Services 999 1 031 1 048 1 017 958 1 026 1 081 1 073 842
Totalt 4 696 5 024 5 083 5 103 4 882 5 112 5 325 4 931 4 530
Omsättning
Marine Solutions 509 390 433 335 598 448 354 321 552
Energy Solutions 414 177 220 132 374 243 327 182 433
Services 636 512 542 500 619 531 548 485 564
Totalt 1 559 1 079 1 196 967 1 590 1 222 1 230 988 1 549
Resultatandel i intresse- och samföretag 5 2 4 3 6 5 5 2 4
Jämförbart justerat EBITA 262 132 131 93 224 170 144 106 202
i procent av omsättningen 16,8 12,3 10,9 9,6 14,1 13,9 11,7 10,7 13,1
Avskrivningar och nedskrivningar -34 -31 -42 -31 -33 -32 -30 -29 -30
avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden -9 -9 -9 -9 -9 -9 -7 -6 -6
Jämförbart rörelseresultat 253 123 122 84 215 160 137 100 196
i procent av omsättningen 16,3 11,4 10,2 8,7 13,5 13,1 11,1 10,1 12,7
Jämförelsestörande poster totalt -22 -2 -26 -1 -13 -11 -30
Rörelseresultat 231 122 96 83 202 149 137 100 166
i procent av omsättningen 14,8 11,3 8,0 8,6 12,7 12,2 11,1 10,1 10,7
Finansiella intäkter och kostnader -5 -7 -38 -3 -2 -17 3 -18 -9
Resultat före skatter 226 115 58 80 199 132 140 82 157
Inkomstskatter -55 -31 -17 -20 -41 -35 -31 -18 -27
Räkenskapsperiodens resultat från fortsatta verksamheter 172 84 41 60 159 97 109 64 129
Räkenskapsperiodens resultat från avvecklade verksamheter 22 -9
Räkenskapsperiodens nettoresultat 172 84 41 60 159 97 109 86 121
Resultat per aktie (EPS), före/efter utspädning, euro 0,87 0,43 0,19 0,30 0,79 0,49 0,54 0,43 0,60
Bruttoinvesteringar 20 55 60 11 32 17 279 18 25
aktier och förvärv 42 49 5 262
Rörelseverksamhetens kassaflöde 235 189 202 -13 176 -5 47 37 212
Nettorörelsekapital (WCAP) i slutet av räkenskapsperioden 490 540 602 709 543 522 404 296 251
Anställda i slutet av räkenskapsperioden
Marine Solutions 6 074 6 305 6 443 6 681 6 847 7 101 7 217 5 587 5 603
Energy Solutions 903 920 945 958 959 966 974 975 978
Services 10 567 10 648 10 575 10 331 10 592 10 714 10 785 10 711 10 692
Övriga 467 464 465 457 459 456 451 433 444
Totalt 18 011 18 337 18 428 18 427 18 856 19 237 19 427 17 707 17 717

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.