Stäng

Årsredovisning 2013

q4 2013

q3 2013

q2 2013

q1 2013

Årsredovisning 2014

q4 2014

q3 2014

q2 2014

q1 2014

Årsredovisning 2015

q4 2015

q3 2015

q2 2015

q1 2015

q1 2016

q2 2016

q1 2016

q2 2016

q3 2016

q4 2016

Årsredovisning 2016

Rapport över totalresultat
MEUR 2016 2015 10–12/
2016
10–12/
2015
Räkenskapsperiodens nettoresultat 357 451 172 159
Övriga totalresultat efter skatter:
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen
Omvärderingseffekter i förmånsbestämda nettoskulder -12 7 1 9
Skatter på poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen 3 -2 -2
Poster, som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen, totalt -9 5 7
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Omräkningsdifferenser
för moderbolagets aktieägare -52 20 14 12
för innehav utan bestämmande inflytande -1 2
Intresse- och samföretag, andel av övriga totalresultat 1 3 -1 3
Kassaflödessäkring -20 2
värdering till verkligt värde -16 -23
överförts till resultaträkningen 58 21
Skatter på poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkring 5 -2
värdering till verkligt värde 4 4
överförts till resultaträkningen -14 -5
Poster, som kan omklassificeras till resultaträkningen, totalt -21 21 -2 15
Räkenskapsperiodens övriga totalresultat efter skatter -30 26 -1 22
Räkenskapsperiodens totalresultat 327 477 170 181
Fördelning av totalresultat:
Moderbolagets aktieägare 323 468 170 178
Innehav utan bestämmande inflytande 3 9 3
327 477 170 181

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.