X
MenuStäng
Open navigation

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2017

En introduktion till induktion

I september genomförde Wärtsilä framgångsrika tester av sitt automatiska induktiva laddningssystem med en hybridfärja. Det är den första kommersiella färjan i världen med högeffektiv trådlös laddning av batterierna, och projektets framgångar är ett viktigt genombrott i evolutionen av eldrivna fartyg.

”Utvecklingen av trådlös laddning drivs av bil- och elektronikbranschen”, säger Ingve Sørfonn, Chief Expert Electrical & Automation på Wärtsilä Marine Solutions.

”Hur många laddare för olika apparater har du ägt under din livstid?” frågar han. ”Vanligen fungerar de dessutom bara med en apparat och blir därför snabbt föråldrade och samlar bara damm. Det finns ett stort behov av en gemensam standard i många branscher, och många skulle helst vilja slippa alla sladdar helt och hållet.”

Bort med sladdarna

Trådlös laddning eliminerar behovet av ledningar mellan fartyget och kajen, och erbjuder ett säkrare och enklare sätt att ladda batterierna. Det ger även minskat underhållsbehov och slitage då ingen fysisk anslutning längre behövs. Wärtsiläs integrerade system bygger på induktiv kraftöverföring med en kapacitet på över en megawatt.

”Induktionsladdning utnyttjar ett elektromagnetiskt fält för att överföra energi mellan två spolar”, förklarar Sørfonn. ”En primärspole används för att skapa ett elektromagnetiskt fält, som konverteras tillbaka till elektrisk energi av en sekundärspole.”

De aktuella testerna genomfördes i Norge med den 85 meter långa kustfärjan MF Folgefonn, som ägs av Norled, en av Norges största färjeoperatörer. Projektet finansierades delvis av innovationsfonden Innovasjon Norge.

I praktiken gör systemet det möjligt för en hybridfärja att laddas medan den lägger till vid kajen i några minuter utan att man behöver koppla några ledningar, vilket kan vara svårt med den tuffa sjögången i Norge. På Folgefonn är laddningsplattorna ungefär två kvadratmeter stora och kan ladda batterierna på cirka 40–50 centimeters avstånd utan fysisk kontakt. Färjan stabiliseras med ett innovativt vakuumbaserat förtöjningssystem utvecklat av Cavotec.

Trådlös revolution i antågande

Trådlös laddning är ett praktiskt val i många branscher, och särskilt för kustfärjor.

”Färjetrafikens nya avtalsvillkor ställer tuffa krav på energianvändning och utsläpp av växthusgaser”, säger Sørfonn. ”Det här är en ny trend på marknaden som drivs av myndighetskrav, politiska visioner och incitament samt en strävan efter att göra verksamheten mer hållbar.”

Kustfärjorna är särskilt väl lämpade för Wärtsiläs teknik på grund av deras regelbundna tidtabeller och är därför en bra utgångspunkt för den trådlösa revolutionen.

Trådlös laddning eliminerar behovet av ledningar mellan fartyget och kajen, och erbjuder ett säkrare och enklare sätt att ladda batterierna.

Anteckningen

Skapa en anteckning?