X
MenuStäng
Open navigation

Mer än batterier

Wärtsilä köpte 2017 upp företaget Greensmith Energy Management Systems Inc., en marknadsledare inom storskaliga energilagringssystem och tillhörande integration och mjukvara. Greensmiths verkställande direktör John Jung berättar hur företaget bidrar till en framtid med integrerad energi i smarta elnät.

Jag ville att företaget skulle ha en annorlunda strategi och inriktning än konkurrenterna i branschen. Jag var övertygad om att mer storskaliga system för elnätsföretag var rätt väg att gå.

Vill man höra det senaste om energilagring finns det ingen bättre att prata med än John Jung, vd för Greensmith Energy. Det är lätt att förstå varför en grupp av investerare 2009 insåg Greensmiths potential att bli en utmanare inom energilagring och valde honom som vd.

Även om man redan då anade vilken marknadspotential batteribaserade energilösningar kunde ha, ville Jung gå in för en bredare inriktning på elnät och differentierad teknik:

”Jag ville att företaget skulle ha en annorlunda strategi och inriktning än konkurrenterna i branschen som främst var intresserade av att utveckla bättre batterier eller lansera mindre system för konsumenter. Jag var övertygad om att mer storskaliga system för elnätsföretag var rätt väg att gå.”

”För mig var batterierna bara komponenter, och även om nya batterier utvecklas i all oändlighet skulle inget enskilt batteri fungera i alla typer av energilagring. För att skapa mervärde tyckte jag vi snarare skulle tänka på energilagring som på utspridda datornät, till exempel datacenter och datormoln, som kan vara stora eller små, integreras i olika nätverk efter behov och utföra många uppgifter samtidigt”, förklarar Jung

Jung insåg att energilagringstekniken hade potential att bli en flexibel och programmerbar resurs, som också skulle erbjuda mervärde inom energiproduktion eller distributionsnätverk, samt komplettera andra nättillgångar med hjälp av integrations- och optimeringsalgoritmer. Han såg energilagringens potential som ett mångsidigt verktyg för att hjälpa operatörer av alla slag med olika stora elnät runt om i världen att hantera överbelastningsproblem.

”Investerarna var intresserade av batteriteknik och batterikemi, men vår strategi handlade i stället om att med energilagring skapa mervärde i större skala genom integration, mjukvara och data. Därför byggde vi upp en plattform som kan utnyttja olika typer av batterier för olika applikationer och som kan integreras fullständigt med andra nättillgångar.”

Jung drar en parallell till iPhone, en produkt från en helt annan bransch:

”Ingen bryr sig om vilka chips som finns inuti mobilen – de ses bara som komponenter. Mervärdet ligger snarare i allt som man kan göra med mobilen och alla olika produkter som har ersatts av en enda apparat. I själva verket sålde Apple fler iPhones under det fjärde kvartalet 2016 än hela PC-branschen sålde datorer.”

År 2016 stod Greensmiths lösningar för en tredjedel av hela energilagringskapaciteten i USA, en otrolig prestation för ett team på bara 30 medarbetare.

Vänder på perspektivet

Jungs tankesätt blev en succé och Greensmiths lösningar finns nu tillgängliga med flera typer av batteriteknik från många olika leverantörer. Greensmith är på många sätt en pionjär, eftersom man satsade på komponent- och teknikneutrala produkter redan innan det blev en trend i branschen.

”Vi fokuserade på möjligheter snarare än batterier, främst genom att använda oss av mjukvara. Först och främst såg vi energilagring som ett sätt att koordinera ett helt nät av utspridda energiresurser. Därefter satsade vi på att lösa några av de största problemen som drabbar elnäten runt om i världen, oavsett om kunden är ett elnätsföretag, en energiproducent eller verkar inom något annat segment. Vi valde en plattformsbaserad approach för att lösa kundernas problem.”

Med hans bakgrund i teknologibranschen var de potentiella fördelarna för kraftverkskunder tydliga för Jung:

”Det framstod som en teknik med uppenbara skalfördelar och att minska kostnaderna per producerad MW eller MWh var därför naturliga mål.”

En framgångssaga

Med denna strategi har Greensmith samlat på sig en rad lyckade projekt på den växande marknaden för energilager. År 2016 stod Greensmiths lösningar för en tredjedel av hela energilagringskapaciteten i USA, en otrolig prestation för ett team på bara 30 medarbetare.

Enligt Jung är det företagets kollektiva expertis och enastående medarbetare som ligger bakom framgångarna för företagets viktigaste produkt, mjukvaruplattformen Greensmith GEMS. Han blir nästan lyrisk när han ska berätta vad plattformen kan göra:

”Vi har utvecklat vår mångsidiga mjukvaruplattform genom att integrera och installera system på hundratals megawatt för både producenter och elanvändare. Därför är vår GEMS-plattform nu den mest beprövade lösningen för operatörer av energilager.”

Bland företagets referenser finns några av de senaste årens största och mest omtalade projekt på den nordamerikanska energimarknaden. Detta resulterade också i ett ettårigt samarbete med Wärtsilä för att utveckla fristående energilager och hybridlösningar.

År 2016 driftsatte Greensmith sitt största system hittills – ett energilagringssystem på 20 MW/80 MWh för AltaGas Pomonas energianläggning i Kalifornien. Projektet genomfördes efter en enorm gasläcka i Aliso Canyon. Projektet var en möjlighet för företaget att bevisa sin förmåga att leverera ett system säkert, snabbt och med en tuff budget, på bara fyra månader – ett nytt rekord i branschen.

”Aliso Canyon demonstrerade vår kapacitet att hantera stora OEM-relationer med vår beprövade erfarenhet och teknikplattform”, säger Jung. ”Vi lyckades leverera Nordamerikas största och mest komplexa energilagringssystem snabbt, säkert och tillförlitligt. Vår heltäckande systemexpertis och långa erfarenhet av integration spelade en avgörande roll i denna installation, som godkändes av stamnätsföretaget CAISO före någon av våra större konkurrenter.”

Systemet erbjuder 80 MWh el under topplastperioder, och kan täcka energibehovet för ungefär 15.000 hushåll under fyra timmar per dag. Systemet på 20 MW ingår i Nordamerikas största batteribaserade energilager, som består av otroliga 12.240 litiumjonbatterier i 1.020 hyllor samt 10 växelriktare. Systemet har fyra separata applikationer, varav ett används på elmarknaden i Kalifornien och tidvis producerar över 1.000 dollar per megawattimme åt sin ägare, den självständiga kraftproducenten AltaGas.

Jung är övertygad om att de två företagens gemensamma tankesätt och Greensmiths nya roll i centrum för affärsområdet Energy Solutions kommer att bära frukt i många år framöver.

Främjar förnybar energi

Jung vill även gärna visa att GEMS kan främja användningen av förnybara energikällor. ”Solcellsanläggningar är till exempel en oregelbunden energikälla”, säger han, ”som på molniga dagar kan orsaka frekvens- och spänningsvariationer i kraftnätet. Alltså behövs en kompletterande lösning, men frågan är vilken man ska välja.”

Med Greensmiths energilagring och GEMS-plattform integrerad i solparken kan energiproducenten erbjuda en jämn elförsörjning även vid sämre väderförhållanden, vilket minimerar störningarna i nätet.

Med snabbreagerande energilagring som samverkar med solcellssystemet kan man styra elkvaliteten genom att koordinera laddningen av batterierna och elförsörjningen till nätet. Det innebär att elförsörjningen för storskaliga solcellsanläggningar inte längre begränsas av molnighet.

”En stor fördel med kombinerad solenergi och ellagring är att produktionen och förbrukningen inte behöver ske samtidigt”, säger Jung. ”Alla som köper el, från elnätsföretag på grossistmarknaden till privata slutanvändare, vill ha en stabil elförsörjning. Men de dagliga förbrukningstopparna varierar konstant beroende på efterfrågan, energieffektivitet, temperatur och andra faktorer.”

Med GEMS kan producenterna enligt Jung optimera sina system för att få en snabb reaktionsförmåga under dagen och samtidigt ha tillräckligt med el i lagret när förbrukningen är som högst. Därför kan energilagring fungera som en länk mellan produktion och förbrukning.

Smarta möjligheter

Om dessa fördelar låter bekanta kan det bero på likheterna mellan Greensmiths filosofi och Smart Power Generation som Wärtsilä har arbetat med i ett antal år.

Det är ingen tillfällighet. Jung är övertygad om att de två företagens gemensamma tankesätt och Greensmiths nya roll i centrum för affärsområdet Energy Solutions kommer att bära frukt i många år framöver. Samarbetet har fått en flygande start med flera projekt på gång världen över.

”Vi kunde inte ha valt en bättre tidpunkt att inleda samarbetet”, säger han, ”Marknaden för energilagring växer snabbt och behovet av integrerade smarta hybridlösningar genererar mängder av nya möjligheter.”

Av Greensmiths framsteg att döma kommer det nya partnerskapet att forma framtidens möjligheter med energilagring för Wärtsiläs kunder.