X
MenuStäng
Open navigation

Nordsjöns jätte

När North Sea Shipping AS upptäckte effektivitetsfördelarna med energilagring beslutade företaget att North Sea Giant, ett av de största och mest avancerade undervattenskonstruktionsfartygen i världen, skulle bli det första fartyget i sitt slag att förses med systemet. Wärtsilä anlitades 2017 för att efterinstallera systemet.

Harald Torbjørn Klepsvik, ägare, North Sea Shipping AS:

”Wärtsilä och North Sea Shipping har en lång historia tillsammans och vi har ägt tio fartyg med Wärtsiläs system. Under vårt fleråriga samarbete har vi alltid utmanat varandra på olika sätt för att hitta bästa möjliga lösningar. Det är också en av orsakerna till att vi valde batterisystemet. Vi kontaktade Wärtsilä för att tillsammans ta fram ett effektivare system som skulle ge oss lägre driftkostnader.”

Batterilösningar ombord på fartyg finns sedan tidigare, men aldrig på så här stor skala eller med motsvarande koncept.
Sveinung Økland

Tore Markhus, General Manager, E&A Services, Wärtsilä Norway AS:

”År 2014 modifierade vi ett annat fartyg, Atlantic Guardian, för North Sea Shipping. Det projektet visade kunden hur mycket man kan spara på bränslekostnaderna och inspirerade dem att undersöka hur vi skulle kunna effektivisera deras övriga fartyg.

Diskussionerna kring North Sea Giant kom i gång 2017. Under året undersökte vi tillsammans med kunden en rad olika alternativ för fartyget. Vi började utforska idén om att kombinera dieselmotorerna med batterier för att göra det möjligt att driva fartyget med färre motorer.”

Sveinung Økland, Operation Manager, North Sea Shipping AS:

”Batterilösningar ombord på fartyg finns sedan tidigare, men aldrig på så här stor skala eller med motsvarande koncept. Vi kände till Wärtsiläs bakgrund och expertis, och visste att det här skulle fungera. Men vi visste också att det kan ta tid att anpassa och finjustera systemet på North Sea Giant. Ett så här komplicerat system har aldrig tidigare installerats på ett fartyg av denna typ. Men de tekniska förutsättningarna finns där, och vi är övertygade om att det kommer att fungera.”

Tore Markhus:

”Wärtsilä har utvecklat marina batterilösningar i flera år och genomfört allt fler projekt varje år. Det är också ett område som har börjat väcka allt mer intresse inom offshorebranschen.

Men det finns inga universallösningar, och för omfattande installationer som denna är projektplaneringen helt avgörande för att ta fram en skräddarsydd lösning, redan innan man undertecknat något avtal.”

 

Detta är ett reservsystem – kunden kan fortfarande driva fartyget med samtliga motorer, men har nu tillgång till flera megawatt reservkraft tack vare batterierna.
Tore Markhus

Harald Torbjørn Klepsvik:

”Vi har haft många givande möten med Wärtsilä, precis som alltid. Vi började med att säkerställa att alla har samma uppfattning om vad vi vill få ut av systemet innan vi fortsatte med den detaljerade planeringen. Responsen har varit utmärkt och Wärtsilä håller oss uppdaterade kontinuerligt med all information som behövs för viktiga beslut under projektets gång.”

Tore Markhus:

”Fartyg som North Sea Giant har sex dieselmotorer som driver elsystemet ombord. I det pågående projektet kompletterar vi motorerna med tre batterienheter som utgör ett reservsystem – kunden kan fortfarande driva fartyget med samtliga motorer, men har nu tillgång till flera megawatt reservkraft tack vare batterierna.

Vill de ha maximal effektivitet kan de köra med bara en motor och batterienheterna. Därmed fungerar batterierna som reservkraft och kan kopplas in vid spetsbelastning då systemet plötsligt behöver extra kraft. Samtidigt kompletterar de motorerna genom att möjliggöra en optimal driftnivå, vilket givetvis minskar både bränsleförbrukningen och utsläppen.”

Sveinung Økland:

”System som det Wärtsilä nu utvecklat åt oss kommer utan tvekan att bli standard för alla våra fartyg i framtiden. De är en nödvändighet med tanke på sjöfartens ökande klimatfokus. I nuläget är ett hybridsystem med batterier den smartaste lösningen, och dessutom väldigt utrymmessnålt. Andra alternativ som till exempel vätgas kräver mycket utrymme, för att inte tala om problemet med tillgång till vätgas och det faktum att infrastrukturen för det inte finns på plats i nuläget. Därför tror jag att batteriteknik kommer att spela en stor roll i framtidens fartyg. Man ser samma trend inom nya färjor – alla väljer att inkludera batteripaket.”

kuva-03.jpg

Tore Markhus:

North Sea Giant är ett DP3-fartyg, vilket innebär att det har dynamisk positionering av den mest avancerade klassen. Ett energilagringssystem har aldrig tidigare installerats på ett DP3-fartyg i efterskott, och därför måste reglerna för hela klassificeringsprocessen omdefinieras. Det innebar att vi vid sidan av att planera det ambitiösa installationsprojektet hade ett nära samarbete med både kunden och klassningssällskapet DNV-GL för att ta fram nya klassificeringsregler.”

Sveinung Økland:

”Fartygsoperatörer i Norge och resten av världen har visat stort intresse för vår energilagringslösning och vill gärna veta så mycket som möjligt om våra erfarenheter. Det är så här framtiden kommer att se ut. Vill man förbli konkurrenskraftig gäller det att hänga med i utvecklingen.”

System som det Wärtsilä nu utvecklat åt oss kommer utan tvekan att bli standard för alla våra fartyg i framtiden.
Sveinung Økland

Anteckningen

Skapa en anteckning?