X
MenuStäng
Open navigation

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2017

Räddare i nöden

Superintendent Niko Puutio berättar hur Wärtsiläs servicetekniker kom till kundens räddning efter höstens orkankatastrof.

Klimatförändringarna ledde under fjolåret till ett ökat antal oförutsägbara väderfenomen världen över, och blev samtidigt en påminnelse om att underhåll inte alltid bara är rutinarbete.

Orkanen Irma drog in över Anguilla i september 2017 och orsakade förödande skador och elavbrott på hela ön. Wärtsiläs karibiska servicetekniker som övervakade situationen för kunden Anguilla Electric Company (ANGLEC) reagerade snabbt och intendenterna Niko Puutio och Alfonso Morales ryckte ut med en gång.

Fullständig blackout

Med alla flyg inställda och minimal flygtrafik över lag var det lättare sagt än gjort att komma ut till området. Niko och Alfonso lyckades ta sig till Anguilla med privatplan och hjälpte utan ersättning kunden att få tillbaka strömmen till kritiska områden på ön så snabbt som möjligt.

”Det var kolsvart överallt när vi kom fram”, berättar Puutio. ”Vi kom snabbt överens om en plan och började med en övergripande granskning av anläggningen. Vi kontrollerade motorerna en i taget och startade sedan upp enheten för att se om den fungerade normalt.

De största problemen orsakades enligt Puutio av vatten inuti högspänningsskåpen och generatorerna. Dessa krävde noggrann visuell inspektion och sedan torkning med värmeaggregat, mekanisk granskning och reparation och inspektion av den elektriska isoleringen. Först därefter kunde enheterna startas och testas.

”Jag arbetade på Anguilla i 10 dagar”, fortsätter han. ”Under den tiden lyckades vi återställa elförsörjningen från kraftverket till hela ön. Distributionssystemet drabbades hårt av stormen och därför var belastningen till en början låg.”

Krishantering

Enligt Puutio är bra ingenjörsarbete fortfarande den viktigaste aspekten i kraftverksdesign. Har man det och en kund med en stark teknisk bakgrund som ANGLEC kan man lösa även kriser som denna.

”Min personliga åsikt är att de bästa resultaten uppnås genom samarbete med kunderna, till exempel reservdelsplanering, underhåll och eventuella tekniska revisioner av deras kraftverk”, säger han. ”Det är det bästa sättet för Wärtsilä att hjälpa sina kunder.”

Tyvärr var Irma inte den enda väderkatastrofen som påverkade våra kunder under 2017, och särskilt Karibien drabbades flera gånger.

För att hjälpa dessa samhällen att återgå till det normala har Wärtsilä bidragit med 50.000 dollar till återställandet av elförsörjningen i de orkandrabbade områdena. Checken överlämnades till ordföranden för CARILEC, elnätsföretagens karibiska branschorganisation, vid ett evenemang på Grenada i oktober.

Med bra ingenjörsarbete och en kund med stark teknisk bakgrund som ANGLEC kan man lösa även allvarliga kriser.

Anteckningen

Skapa en anteckning?