X
MenuStäng
Open navigation

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2017

Renare hav som hundraårspresent

Wärtsiläs present till det 100-åriga Finland var en unik hållbarhetsinnovation som ökar medvetenheten om världshavens tillstånd.

Under 2017 firade Finland 100 år av självständighet på olika sätt i landet från nyårsdagen ända fram till självständighetsdagen i december.

Som en del av festligheterna gav de största företagen i Finland ett antal betydande och symboliska gåvor till sitt hemland, så även Wärtsilä. Som sitt tema för jubileumsåret valde Wärtsilä ”Havens framtid”, eftersom det återspeglar företagets viktigaste prioriteringar: teknik, miljö och digitalisering. Samtidigt inledde Wärtsilä ett långsiktigt samarbete med Seabin Project och sponsrar både Helsingfors stad och Helsingfors hamn för deras medverkan i programmet.

Renare hamnar

Partnerskapet mellan Wärtsilä och Seabin innefattar en rad olika aktiviteter som bygger på Wärtsiläs erfarenhet, teknik och kunskaper inom utveckling av miljösmarta produkter. I centrum för samarbetet finns en unik innovation som har fångat allmänhetens intresse och gett mycket positiv uppmärksamhet åt ett av världens största miljöproblem.

Seabin är en flytande soptunna som läggs ut vid olika typer av hamnar för att samla in skräp som flyter i vattnet. Vattnet sugs in från ytan och passerar genom en filterpåse i soptunnan. Sedan pumpas vattnet ut igen medan sopor och skräp blir kvar i filterpåsen och kan hanteras på korrekt sätt.

Seabin kan också potentiellt användas för att samla upp flytande olja och andra föroreningar från vattnet. Seabin Project använder för närvarande 12 volts undervattenspumpar som beroende på plats och tillgänglig teknik kan drivas med förnybar och ren energi, till exempel sol-, våg- eller vindkraft.

Som Global Pilot Partner var Wärtsilä bland de första i världen att börja använda Seabins som nu har köpts och installerats i hamnarna i Helsingfors, Åbo och Vasa.

Wärtsilä tar ansvar för den marina miljöns framtid och vi är stolta över att få medverka i Seabin-projektet.

Sprider miljökunskap

Partnerskapet mellan Wärtsilä och Seabin blev en av jubileumsårets största nyheter i finska medier. Detta berodde till stor del på att projektet presenterades på ett antal stora evenemang under året, bland annat båtmässan i Helsingfors, Tall Ships Races i Åbo och Strömmingsmarknaden i Helsingfors.

Under evenemangen berättade man om idén bakom Seabin och skapade medvetenhet om miljöproblemen som hotar världshaven.

Samtidigt erbjöd evenemangen en bra möjlighet att göra Wärtsiläs verksamhet och målsättningar kända bland allmänheten. De var även ett bra tillfälle att presentera Wärtsiläs beprövade miljöprodukter, till exempel våra system för barlastvatten, vattenrening och rökgasrening.

”Wärtsilä tar ansvar för den marina miljöns framtid och vi är stolta över att få medverka i Seabin-projektet”, säger Atte Palomäki, kommunikationsdirektör på Wärtsilä. ”Som en ledande leverantör av lösningar till sjöfartsindustrin utvecklar vi kontinuerligt ny miljöteknik, för närvarande testar vi till exempel att använda plast som bränsle. Men det viktigaste är att komma ihåg att var och en av oss kan bidra till en renare havsmiljö.”

Det framgångsrika partnerskapet mellan Wärtsilä och Seabin fortsätter efter jubileumsåret och fler Seabins kommer att installeras på Wärtsiläs verksamhetsorter utanför Finland. Wärtsilä kommer att samarbeta med Seabin i tre år framöver och bidra med sina kunskaper om nordiska hamnar och produktutveckling för att säkerställa fortsatta framgångar för projektet.

Anteckningen

Skapa en anteckning?