X
MenuStäng
Open navigation

HÅLBARHETSBESTYRKAT 2017

Wärtsilä gör insteg på marknaden för biogasuppgradering

Förvärvet av Puregas Solutions har gett Wärtsilä ny expertis inom uppgradering av biogas och kompletterar företagets befintliga portfölj på marknaden för flytande biogas.

Genom ett avtal som undertecknades i oktober 2017 köpte Wärtsilä Puregas Solutions, en svensk leverantör av nyckelfärdiga uppgraderingsanläggningar för biogas. Efter tidigare samarbeten mellan företagen i olika biogasprojekt såg Wärtsilä Puregas teknik och kunskaper som ett naturligt sätt att komplettera sitt strategiska fokus på gaslösningar. Att utöka sin portfölj med Puregas uppgraderingsteknik rimmar dessutom väl med Wärtsiläs strävan efter att utveckla hållbara samhällen med smart teknologi.

”Under vår årliga strategigenomgång inom gaslösningar i våras identifierade vi småskalig förvätskning och biogas som särskilt attraktiva tillväxtområden. Kombinationen av vår starka marknadsposition inom flytande biogas och Puregas uppgraderingsteknik optimerar våra lösningar ytterligare, breddar vårt erbjudande till kunderna och erbjuder dem genuint mervärde”, säger Timo Koponen, Vice President, Flow & Gas, Marine Solutions.

Puregas använder en unik CApure-process för att omvandla rå biogas till biometan, en förnybar naturgas. Denna process där biogasen uppgraderas och renas är nödvändig innan gasen kan förvätskas för effektiv och kostnadseffektiv distribution till småskaliga kunder på marknaden.

”Vi har ända från första början varit inblandade i den centrala förvätskningstekniken. Vi har studerat flera uppgraderingstekniker mycket noggrant och kommit till slutsatsen att Puregas aminbaserade absorptionsteknik är det bästa alternativet för att utöka vår närvaro i värdekedjan för gas”, säger Koponen.

Vi har kommit till slutsatsen att Puregas aminbaserade absorptionsteknik är det bästa alternativet för att utöka vår närvaro i värdekedjan för gas.

Enorm potential

Puregas är en ledande aktör inom sitt område, med dotterbolag i Tyskland, Danmark, Storbritannien och USA. Eftersom Wärtsilä är ett relativt nytt namn på biogasmarknaden kommer varumärket Puregas Solutions att kvarstå under en övergångsperiod medan Wärtsiläs eget varumärke gradvis introduceras.

”Volymerna för flytande biogas är relativt små jämfört med den mycket större totala biogasmarknaden. Vår ambition är givetvis tillväxt inom förvätskning, men samtidigt att öka vår marknadsandel inom uppgradering av biogas. Totalt sett förväntas en betydande marknadstillväxt för förnybar naturgas, enligt vissa uppskattningar rentav en tvåsiffrig ökning på årsnivå”, förklarar Koponen.

Att en stor aktör som Wärtsilä gör entré på biogasmarknaden är enligt Koponen en positiv signal till kunderna.

”Men marknaden kan också vara rätt oförutsägbar. I många länder krävs subventioner för att uppnå framsteg och förseningar är alltid möjliga. Samtidigt ser vi en tydlig trend mot förnybar energi på marknaden och ett antal stora aktörer i energibranschen har börjat visa intresse för till exempel biometan. Därför är biogas ett intressant område för oss och ett sätt att ytterligare öka hållbarheten för våra lösningar.”

Koponen tror på tillväxt även om Wärtsilä utbud inom värdekedjan för gas redan är relativt heltäckande.

”Det här innebär förstås inte att vi tänker att sluta här, utan vi kommer garanterat att fortsätta leta efter nya kunskaper och nya sätt att tillgodose marknadens behov.”

Anteckningen

Skapa en anteckning?