X
MenuStäng
Open navigation

Centrala hållbarhetshändelser

26.1

”Ledande inom säkerhet, ledande inom verksamhet” – Wärtsiläs direktion sjösätter det nya programmet ZeroMindset för att engagera ledningen i arbetarskyddsfrågor.

10.2

Wärtsilä deltar i projektet Seabin för att bekämpa plastskräp i världshaven.

20.2

Wärtsilä får en order på det första gasdrivna kraftverket till Kina.

22.3

Wärtsilä får en order på ett solkraftverk till Burkina Faso – det blir Afrikas största motor-solkraftverk.

15.5

Wärtsilä förvärvar Greensmith Energy Management Systems Inc. I och med förvärvet kommer Wärtsilä att utöka sitt inflytande på energilagringsmarknaden och positionera sig som en ledande global energisystemintegrerare.

30.5

En ny teknologisk milstolpe passeras i och med den första ordern på Wärtsilä HY, en hybridkraftmodul som kombinerar motorer, ett energilagringssystem och kraftelektronik.

31.5

Wärtsilä lanserar Eniram SkyLight 2.0, en uppdatering av företagets monitorerings- och analyssystem. Eniram SkyLight 2.0 har nu nautiska kartor, väderleksskikt och rutter för att ta fram prognoser och göra proaktiv planering mer tillgänglig. Det uppdaterade systemet kan visualisera fartygets rutt ur ett ekonomiskt, miljömässigt och säkerhetsrelaterat perspektiv.

30.6

Wärtsilä anslöt sig till Global Industry Alliance, ett nytt partnerskap mellan offentliga och privata aktörer på initiativ av IMO. Partnerskapet siktar på att sammanföra ledare inom marinindustrin för att stöda ett energieffektivt transportsystem med låga kolutsläpp.

4.7

Wärtsilä förbättrar tillförlitligheten hos världens största offshorevindpark på Nordsjön. Wärtsiläs lågspänningselcentral installeras i världens första reaktiva offshorekompenseringsstation. Stationen möjliggör längre kablar för högspänningssystem än vad som tidigare använts i offshorevindapplikationer.

7.9

Wärtsilä införs i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

12.9

Wärtsilä ingår samarbetsavtal med AW-Energy för att kunna erbjuda vågkraft som en integrerad del i energisystem.

20.9

Framgångsrik testning av trådlös laddning av en hybridkustfärja.

24.10

Wärtsilä konstruerar ett energilagringssystem för energimarknadsmyndigheten i Singapore och SP Group. Energilagringskapacitet kommer att stöda användningen av solenergi i Singapore genom att erbjuda energireserver och minska efterfrågetopparna. Den kommer också att bidra till utvärderingen av ESS-teknik i det heta och fuktiga klimatet i landet och dess inverkan på elnätet samt att etablera framtida riktlinjer för ESS-teknik.

31.10

Wärtsilä kombinerar sin kompetens på olika områden för att utveckla ett ultratyst propulsionssystem för ett forskningsfartyg.

15.11

Lanseringen av motorn Wärtsilä 31SG höjer verkningsgraden för enkel cykel till en helt ny nivå.

4.12

Wärtsiläs system Voyage Emissions Reduction (VER) minskar tankfartygs lastförluster och bränslekostnader samt skonar miljön. Systemet eliminerar effektivt problemen med att lasten förångas och orsakar utsläpp av volatila organiska föreningar (VOC) från tankfartyg vid full last. VER-systemet minskar VOC-utsläppen med upp till 75 procent.

Anteckningen

Skapa en anteckning?