X
MenuStäng
Open navigation

Forskning och utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä är mycket engagerat i frågor om forskning och utveckling. Syftet med FoU-aktiviteterna är att fortlöpande stärka företagets position som ledande aktör inom teknologi och att ytterligare förbättra konkurrenskraften på den globala marin- och energimarknaden. Detta uppnås genom att utveckla produkter och tjänster som bygger på tillförlitlig, effektiv och konkurrenskraftig teknik som uppfyller kundernas krav.

Wärtsiläs FoU-verksamhet fokuserar på digitalisering, smarta teknologier, nya produkter och lösningar som är flexibla, effektiva, tillförlitliga, säkra, kostnadseffektiva i drift och som ger upphov till minimala miljökonsekvenser under deras livscykel. En stor andel av investeringarna i produktutveckling siktar på att säkerställa att miljökraven uppfylls samt på att ge kunderna kort- och långsiktiga fördelar och möjliggöra hållbara samhällen.

Genom att fokusera på början av utvecklingsprocessen samt utnyttja modulbaserade lösningar, simulering, virtuell testning och validering kan ledtiderna för nya lösningar minskas, vilket säkerställer tillförlitligheten och säkerheten utan att pruta på kvaliteten.

Valideringstestning av befintliga installationer på fältet i samarbete med kunderna är ett viktigt element i vidareutvecklingen av existerande lösningars prestanda. Det hjälper oss också att hitta nya och bättre lösningar, samtidigt som det ger oss långsiktig erfarenhet under verkliga fältförhållanden. Fältinstallationer ger dessutom möjligheter till värdefulla inlärningsresultat och insikter avseende nya tekniker och lösningar.

När produkten har klarat alla steg i valideringsprocessen både i laboratoriet och på fältet och när dess prestanda uppfyller Wärtsiläs höga standarder kan den lanseras på marknaden.

Wärtsilä skyddar sina innovationer och sin konkurrenskraft genom att fästa stor uppmärksamhet vid förvaltningen av intellektuella tillgångar och fortlöpande utveckling av nyckelkompetensen. Wärtsilä skapar nätverk och kluster för att utveckla företagets know-how, kompetens och kapacitet genom långsiktiga relationer med leverantörer, ingenjörsbyråer, universitet och licenstillverkare samt andra originaltillverkare av utrustning (OEM).

Forskings-och utvecklingskostnader.svg
miljöpåverkan.svg

HERCULES-programmet och hållbara innovationer genom partnerskap

Det långsiktiga FoU-programmet HERCULES inleddes 2002 och var en del av EU:s sjätte och sjunde ramprogram. Med anledning av sin gemensamma vision har Wärtsilä, Winterthur Gas & Diesel och MAN Diesel & Turbo, de tre ledande tillverkarna av låg- och medelvarviga motorer, samarbetat med universitet, forskningsinstitut och andra industriella samarbetspartner för att utveckla marinmotorer och relaterade system. Den fjärde fasen startades 2015 med projektet HERCULES-2 som siktar på att utveckla bränsleflexibla stora marinmotorer som kan optimeras för driftsmiljön.

Projektet HERCULES-2 omfattar fyra områden inom FoU:

  • I: Bränsleflexibla motorer
  • II: Nya material (motorapplikationer)
  • III: Kraftverk som anpassar sig till driften under livscykeln
  • IV: Motorer med nästan noll utsläpp

Konsortiet HERCULES-2 består av 32 samarbetspartner, av vilka 30% är industriföretag och 70% universitet eller forskningsinstitut. Enligt plan genomförs projektet under tre år från 2015 till 2018 med en total budget på 25 miljoner euro. Projektet beviljades 20 miljoner euro från EU-kommissionens innovationsprogram Horizon 2020 och den schweiziska regeringen.

I november 2017 anslöt sig Wärtsilä till ett unikt samarbetsprogram tillsammans med fyra ledande finländska universitet som omvandlar forskning i världsklass till framtida hållbara applikationer för interna förbränningsmotorer. De akademiska institutionerna som deltar i programmet Engine Research Initiative (ERI) är Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo Akademi och Vasa universitet. ERI siktar på att skapa ett öppet forskningsekosystem där avancerade teknologier som involverar interna förbränningsmotorer kan utvecklas tillsammans med andra partner för att uppfylla de framtida behoven inom shipping och kraftförsörjning.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?