X
MenuStäng
Open navigation

Innovationer för hållbar utveckling

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä är mycket engagerat i frågor om forskning och utveckling. Syftet med FoU-aktiviteterna är att fortlöpande stärka företagets position som ledande aktör inom teknologi och att ytterligare förbättra konkurrenskraften på den globala marin- och energimarknaden. Detta uppnås genom att utveckla produkter och tjänster som bygger på tillförlitlig, effektiv och konkurrenskraftig teknik som uppfyller kundernas krav.

Wärtsiläs mål är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smarta teknologier. I egenskap av en världsledande leverantör av kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaden spelar Wärtsilä en nyckelroll i tillhandahållandet av miljövänliga lösningar och tjänster som gör det möjligt för kunderna att utveckla sin affärsverksamhet på ett hållbart sätt. Det här utgör grunden för företagets arbete för en hållbar utveckling och det får stöd av det starka engagemanget för en ansvarsfull affärsverksamhet.

Det ökande globala behovet av energi i kombination med allt strängare miljökrav och det knappa utbudet av naturresurser skapar en utmanande operativ miljö för företag inom marin- och kraftförsörjningssektorn. För att säkerställa vår ledande position inom hållbara innovationer investerar Wärtsilä fortlöpande i teknisk utveckling. Wärtsilä fokuserar på att förbättra produkternas energieffektivitet och samtidigt minska deras utsläpp. I anslutning till hållbara innovationer strävar Wärtsilä efter att ta fram lösningar som gynnar hela kraftförsörjningssystemet och marinekosystemet.

Det är viktigt att fokusera på innovationer och produktutveckling och utforska nya teknologier för att bemöta kundernas aktuella behov, för att förbereda sig på framtida krav och förbli en föregångare i branschen. Wärtsilä utvecklar miljövänliga produkter och lösningar på bred front, inklusive teknologier relaterade till en förbättrad verkningsgrad, minskning av gasformiga och flytande utsläpp, minskning av mängden avfall, bullerbekämpning samt hantering av avlopps- och ballastvatten. Företagets proaktiva inställning till de framtida kraven har resulterat i både primära och sekundära tekniker samt utvidgat antalet användbara bränslen. Wärtsilä strävar aktivt efter att utnyttja möjligheter till följd av digitaliseringen inom marin- och energisektorn. Wärtsiläs engagemang för investeringar i forskning och produktutveckling gynnar både kunderna och miljön på både kort och lång sikt.

Nyckeldragen hos Wärtsiläs miljövänliga lösningar omfattar:

  • Tillförlitlighet, säkerhet och lång ekonomisk livslängd
  • Låga utsläpp
  • Möjlighet att använda förnybar energi, inklusive lagringssystem
  • Bränsleflexibilitet
  • Förbättrad verkningsgrad med lägre livscykelkostnader
  • Låg vattenförbrukning
  • Design och operativ optimering av fartyg

Genom att kombinera dessa nyckelegenskaper och förståelse av fördelarna med vårt utbud på systemnivå kan vi tillhandahålla lösningar som möjliggör utvecklingen av hållbara fartygs- och kraftförsörjningssystem.

hållbara innovationer.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?