X
MenuStäng
Open navigation

Tillverkning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs tillverkning fokuserar huvudsakligen på montering, testning och slutförande av produkterna samt på strategiska nyckelkomponenter. Wärtsiläs affärsmodell, som är nära ansluten till ett omfattande nätverk av leverantörer, garanterar en flexibel kapacitet. Närheten till kunderna är en viktig aspekt liksom också fokus på kvalitet och fortlöpande strävan efter teknologiskt ledarskap i FoU-aktiviteterna. Wärtsilä levererar produkter och system som är tillförlitliga, kostnadseffektiva, miljövänliga och teknologiskt avancerade. De kan integreras i övergripande lösningar eller levereras som separat utrustning.

Tillverkningens fotavtryck

Wärtsiläs tillverkningsavtryck är globalt, och det optimeras fortlöpande med tanke på kompetensen, tillgängligheten, närheten till kunderna och effektiviteten. Närheten till kunderna gör det möjligt för Wärtsilä att bättre betjäna kunderna på ett lokalt plan och sänka både produktions- och transportkostnaderna.

Wärtsiläs globala leverantörsnätverk stöder en flexibel tillverkning

Genom nära samarbete, utmärkta relationer och informationsutbyte med leverantörerna säkerställer Wärtsilä tillgången till komponenter och marknadsenliga ledtider. Wärtsilä har otaliga leverantörer runt om i världen. Sourcingstrategin går ut på att fokusera på omsorgsfullt utvalda leverantörer, vilket innebär att fokus ligger på prestationer, innovationer och närvaro i närheten av Wärtsiläs tillverkningsenheter och samföretag. Målet är att fortlöpande utveckla och befästa den globala leveranskedjan med fokus på kvaliteten och kostnadsnivån.

Wärtsiläs enheter.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?