X
MenuStäng
Open navigation

Varför investera i Wärtsilä

Wärtsiläs styrka ligger i företagets integrerade service- och lösningsutbud, datadrivna innovationer, långvariga nära kundrelationer och en global närvaro som saknar motstycke.

Stöttar kunderna med livscykellösningar

Wärtsiläs affärsmodell bygger på att leverera smart teknik och optimerade livscykeltjänster till marin- och energimarknaderna. Affärsområdet Services står för närmare 50 procent av Wärtsiläs omsättning, vilket ger en bra grund för att uppnå företagets långsiktiga mål för lönsam tillväxt.

Efterfrågan på Wärtsiläs tjänster drivs av den alltmer sofistikerade tekniken i företagets installerade utrustningsbestånd. Samtidigt erbjuder digitaliseringen nya möjligheter att utveckla ett värdeskapande utbud och i framtiden använda ny teknik för att bygga upp erbjudandet under konceptet Equipment as a Service.

whyinvest.jpg

En ledare inom smart teknik för marin- och energimarknaden

Övergången till ren och flexibel energiproduktion samt behovet av effektiva och säkra transporter utgör grunden för Wärtsiläs smarta lösningar. Som en föregångare i branschen har Wärtsilä en unik position att tillgodose behovet av innovativa och energieffektiva lösningar. Wärtsiläs digitala omvandling kommer att erbjuda kunderna mer värde genom samarbete och kunskapsdelning. Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling är avgörande för att säkerställa en konkurrenskraftig produktportfölj för företaget och en ledande position inom hållbara innovationer.

whyinvest2.jpg

Kapitalsnål affärsmodell med fokus på effektivitet

Wärtsiläs tillverkningsmodell bygger på montering vid gemensamma produktions- och FoU-enheter. Det ger företaget möjlighet att flexibelt anpassa verksamheten efter marknadsförhållandena och skapar synergier i innovationsprocesserna.

För att uppnå sina ekonomiska mål framhäver Wärtsilä effektiv verksamhet genom kontinuerlig förbättring i hela organisationen samt utnyttjar fördelarna som erbjuds av en organisation som är uppdelad i affärslinjer med decentraliserat ansvar.

whyinvest3.jpg

Satsar på teknikledarskap och aktieägarvärde

Wärtsiläs solida finansiella ställning möjliggör investeringar i forskning och utveckling samt tillväxt genom förvärv. Det möjliggör också en stabil utdelning till våra aktieägare.

whyinvest4.jpg
FRONTP_SE_dividend.svg
Wärtsiläs aktiekursutveckling 2017.svg

Wärtsilä har upptagits i följande index för hållbar utveckling:

FTSE4Good Index

MCSI Global Sustainability Index Series

Ethibiel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe

OMX GES Sustainability Nordic Index & OMX GES Sustainability Finland Index

ECPI Global Carbon Equity Index & ECPI Global ESG Best in Class Equity index

RobecoSAM Sustainability Yearbook

Euronext Vigeo index: Eurozone 120

STOXX Global ESG Leaders index

Member of Dow Jones Sustainability Indices

Anteckningen

Skapa en anteckning?