X
MenuStäng
Open navigation

Wärtsilä i korthet

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

Services

Wärtsilä Services skapar livscykeltjänster som främjar kundernas affärsverksamhet när och var som helst. Det breda utbudet av tjänster stöder både shipping- och energiföretag. Lösningarna omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till säkerställande av att kundernas utrustning eller installationer har en maximal livslängd, en bättre effektivitet och säker prestanda – på ett tryggt, tillförlitligt och miljövänligt sätt.

Energy Solutions

Wärtsilä Energy Solutions är en ledande integrerare av globala system med ett omfattande sortiment av miljövänliga lösningar. Wärtsilä levererar ultraflexibla interna kraftverk baserade på förbränningsmotorer, energilagringssystem och solceller (PV) i kraftverksskala samt LNG-terminaler och -distributionssystem. Dessa flexibla och effektiva lösningar ger kunderna överlägset värde och möjliggör mer hållbara och moderna energisystem för framtida generationer.

Marine Solutions

Wärtsilä Marine Solutions främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin innovativa produkter och integrerade lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Som en teknologiskt ledande aktör samt genom samarbete och utbyte av kunskap kan Wärtsilä skräddarsy lösningar som ger verkligt värde till våra kunder runt om i världen.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?