X
MenuStäng
Open navigation

Affärsmodell

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsilä erbjuder marin- och energimarknaden smarta teknologier och optimerade livscykeltjänster. På energimarknaden är Wärtsilä en global systemintegrerare som tillhandahåller motor-, sol-, och energilagringsteknologi samt mjukvara i form av enskilda produkter eller nyckelfärdiga projekt. För marinmarknaden tillhandahåller Wärtsilä kraftförsörjnings- och propulsionslösningar, el- och automationslösningar samt processutrustning såsom gassystem och miljölösningar. Wärtsilä kan integrera sina marinprodukter i större system och lösningar. Wärtsiläs serviceportfölj sträcker sig från reservdelar och tekniskt kunnande till lösningar som möjliggör en maximerad livstid för installationer, ökad effektivitet och garanterad prestanda. Företaget strävar efter att maximera miljöprestandan och den ekonomiska prestandan genom att fokusera på hållbara, databaserade innovationer och total effektivitet.

Wärtsiläs nätverk består av över 200 verksamhetsställen i mer än 80 länder runt om i världen för att stöda den geografiskt utspridda kundkretsen. Wärtsilä verkar primärt via sina dotterbolag och strategiska samföretag. Bolagets tillverkningsmodell är monteringsbaserad och betonar vikten av att utveckla långsiktiga relationer med dess globala leverantörsnätverk, som består av ca 1.120 nyckelleverantörer i Europa och Asien. Dessa nyckelleverantörer står för 93% av Wärtsiläs totala leverantörsutgifter. Wärtsilä har ca 18.000 anställda som representerar över 130 nationaliteter. Genom att rekrytera och behålla de mest kompetenta medarbetarna kan Wärtsilä vara sina kunders mest eftertraktade affärspartner och den mest eftertraktade arbetsgivaren för nuvarande och framtida medarbetare. Wärtsilä har förbundit sig att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt och främjar ansvarsfull praxis i hela värdekedjan.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?