X
MenuStäng
Open navigation
Lyssna på inledningen Pausa

Välkommen till Wärtsiläs årsredovisning 2017

Under 2017 lanserade vi Wärtsiläs nya syfte – vi möjliggör hållbara samhällen med smart teknologi. 
 
För oss innebär detta att vi främjar en utsläppssnål ekonomi genom smartare sätt att producera och använda energi. Det innebär också att vi är en föregångare som utvecklar ny teknik och innovativa affärsmodeller som skapar mervärde för våra kunder.

Jag tror att vårt syfte kommer att tydliggöra vårt sätt att arbeta – allt vi gör för att skapa mervärde för våra kunder, aktieägare och hela samhället i stort.

2017 – Ett år av solid omsättning och stark orderingång

Wärtsilä har tre affärsområden:

Services

Wärtsilä Services skapar livscykeltjänster som främjar kundernas affärsverksamhet när och var som helst. Det breda utbudet av tjänster stöder både shipping- och energiföretag. Lösningarna omfattar allt från reservdelar och grundläggande support till säkerställande av att kundernas utrustning eller installationer har en maximal livslängd, en bättre effektivitet och säker prestanda – på ett tryggt, tillförlitligt och miljövänligt sätt.

Energy Solutions

Wärtsilä Energy Solutions är en ledande integrerare av globala system med ett omfattande sortiment av miljövänliga lösningar. Wärtsilä levererar ultraflexibla interna kraftverk baserade på förbränningsmotorer, energilagringssystem och solceller (PV) i kraftverksskala samt LNG-terminaler och -distributionssystem. Dessa flexibla och effektiva lösningar ger kunderna överlägset värde och möjliggör mer hållbara och moderna energisystem för framtida generationer.

Marine Solutions

Wärtsilä Marine Solutions främjar sina kunders affärsverksamhet genom att erbjuda kunder i marinindustrin samt olje- och gasindustrin innovativa produkter och integrerade lösningar som är säkra, ekologiskt hållbara, effektiva, flexibla och ekonomiska. Som en teknologiskt ledande aktör samt genom samarbete och utbyte av kunskap kan Wärtsilä skräddarsy lösningar som ger verkligt värde till våra kunder runt om i världen.

 Wärtsiläs berättelser från 2017

Navigera i rapporten

Wärtsiläs årsredovisning 2017 består av fem huvuddelar. Därtill presenteras årets centrala händelser och höjdpunkter i avsnittet Berättelser. Du kan sammanställa en skräddarsydd rapport eller ladda ner färdiga PDF-filer på årsredovisningens innehåll i materialbanken.

Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

Wärtsiläs förhållningssätt till hållbarhet bygger på en ekonomisk, miljömässig och social prestanda. Vårt övergripande fokus ligger på att säkerställa lönsamhet, skapa miljöanpassade produkter och tjänster och säkerställa ansvarsfullt företagande. Vi agerar som en god samhällsmedborgare överallt där vi är aktiva. Vår affärsverksamhet och våra relationer till intressenterna styrs av våra verksamhetsprinciper.

Wärtsilä tillämpar en styrningsmodell med en nivå enligt vilken koncernbolaget leds av bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören. Wärtsilä uppfyller alla relevanta riktlinjer och bestämmelser.

Wärtsiläs aktier noteras under handelskoden WRT1V på Nasdaq Helsinki Large Cap-listan. Vid slutet av 2017 hade Wärtsilä cirka 39.900 aktieägare och det totala antalet aktier var 197.241.130. Det utländska innehavet, inklusive förvaltarregistrerade aktier, representerade 55,9% av aktiekapitalet.

På det hela var utvecklingen under 2017 i linje med våra förväntningar. De ökade kraftverksleveranserna bidrog något till omsättningen, medan lönsamheten var i linje med året innan. Årets höjdpunkt var att orderingången ökade inom alla våra affärsområden.

Anteckningen

Skapa en anteckning?