X
MenuStäng
Open navigation

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs hållbarhet leds systematiskt med hjälp av koncernomfattande riktlinjer och ledningssystem som berör materiella hållbarhetsrelaterade aspekter och konsekvenser. I kombination med företagets värderingar säkerställer Wärtsiläs globala riktlinjer en harmonisk utveckling mot hållbarhet. Wärtsiläs koncernhandbok innehåller en beskrivning av verksamhetssätten, ansvarsförhållandena och ledningssystemets struktur som tillämpas på hela företaget. Principerna för Wärtsiläs förvaltning och riskhantering beskrivs i bolagsstyrningsöversikten.

Nyckelelementen i Wärtsiläs hållbarhetsledning beskrivs i tabellen nedan. Riktlinjerna utgör grunden för en enhetlig ledningspraxis. Ledningsprinciperna implementeras inom varje fokusområde och täcker de rutiner, processer och system som behövs för att följa upp signifikanta ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser av värdekedjan.

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Riktlinjer Ledningens perspektiv Väsentlig hållbarhetsaspekt Målsättningar
  • Personalens kompetens och utveckling
  • Miljökonsekvenser av Wärtsiläs produkter och tjänster
  • Arbetshälsa och arbetarskydd
  • Iakttagande av lagstiftning och regelverk
  • Antikorruption och -bestickning
  • Ekonomiska konsekvenser för intressenter

 

Anteckningen

Skapa en anteckning?