X
MenuStäng
Open navigation

Aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Aktierna i Wärtsilä Oyj Abp noteras under handelskoden WRT1V på Nasdaq Helsinki Large Cap-listan. I slutet av räkenskapsperioden 2017 uppgick Wärtsiläs totala aktiestock till 197.241.130 aktier och aktiekapitalet i handelsregistret till 336.002.138,50 euro. Wärtsilä har en aktieserie, och varje aktie ger innehavaren en röst på bolagsstämman och en lika stor dividend.

Nyckeltal/aktie
2017 2016 2015 2014 2013
Resultat/aktie EUR 1,95 1,79 2,25 1,76 1,98
Eget kapital/aktie EUR 12,02 11,60 11,16 9,94 9,35
Dividend/aktie EUR 1,381 1,30 1,20 1,15 1,05
Dividend/resultat % 70,81 72,8 53,3 65,4 53,0
Direktavkastning % 2,61 3,0 2,8 3,1 2,9
Aktiekurs/resultat per aktie (P/E) 27,0 23,8 18,8 21,1 18,1
Aktiekurs/eget kapital per aktie (P/BV) 4,4 3,7 3,8 3,7 3,8
Emissionsjusterat antal aktier 1 000 st.
i slutet av perioden 197 241 197 241 197 241 197 241 197 241
i medeltal 197 241 197 241 197 241 197 241 197 241
1 Styrelsens förslag.

Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki

Under 2017 steg priset på Wärtsiläs aktie med 23,2%, medan indexet OMX Helsinki Cap steg med 7,3%. Det högsta noterade priset på Wärtsiläs aktier under räkenskapsperioden var 62,30 euro och det lägsta 41,90 euro. Stängningskursen 31.12.2017 var 52,60 euro och den volymvägda medelkursen under året 53,70 euro. I slutet av året var Wärtsiläs marknadsvärde 10.375 miljoner euro. Handelsvolymen på Nasdaq Helsinki uppgick till 89.407.327 aktier, vilket motsvarade en omsättning på 4.800 miljoner euro. Wärtsiläaktien handlas också på flera alternativa börser, inklusive Turquoise, BATS CXE och BATS BXE. Den totala handelsvolymen på dessa alternativa handelsplatser var 60.463.921 aktier. Ytterligare information om aktiekursens utveckling finns på Wärtsiläs IR-sidor på www.wartsila.com/sv/investerare.

Kursutveckling.svg
Antal omsatta aktier per månad.svg
Marknadsvärde.svg

Wärtsiläs aktier på Nasdaq Helsinki
2017 2016 2015 2014 2013
Börsomsättning MEUR 4 800 3 826 4 529 5 114 3 328
Handelsvolym 1 000 st. 89 407 98 870 113 737 132 525 95 127
Omsättningsprocent % 45,3 50,1 80,0 67,2 48,2
Högsta kurs EUR 62,30 43,44 44,97 43,82 39,00
Lägsta kurs EUR 41,90 33,90 33,22 31,85 30,66
Medelkurs EUR 53,70 38,68 39,83 38,09 35,00
Börskursen i slutet av räkenskapsperioden EUR 52,60 42,68 42,15 37,09 35,77
Aktiestockens marknadsvärde i slutet av perioden MEUR 10 375 8 418 8 314 7 315 7 055

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?