X
MenuStäng
Open navigation

Information till aktieägarna

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Bolagsstämma

Wärtsilä Oyj Abp håller bolagsstämma 8.3.2018 kl. 15 i kongressflygeln på Helsingfors mässcentrum, adress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors, Finland.

Rätt att delta

Alla aktieägare som senast 26.2.2018 på bolagsstämmans avstämningsdag registrerat sig i aktieägarförteckningen, som förvaltas av Euroclear Finland Oy, har rätt att delta i bolagsstämman.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till bolaget 5.3.2018 senast kl. 16 per e-post på bolagets webbplats www.wartsila.com/bs_anmalan eller per telefon eller pappersbrev. Brev och e-post om deltagande ska vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden. Fullmakter för aktieägares ombud på bolagsstämman ska också vara bolaget tillhanda före utgången av anmälningsperioden.

Registrering:

Wärtsilä Oyj Abp
Aktieregistret
PB 196
FI-00531 Helsingfors
Finland

Telefon: +358 10 709 5282, vardagar från kl. 9 till kl. 12
E-post: yk@wartsila.com
Internet: www.wartsila.com/bs_anmalan 

Utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,38 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2017. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,69 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 12.3.2018. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas den 19.3.2018.

Den andra raten utbetalas i september 2018. Om styrelsens förslag on en vederlagsfri aktieemission (’aktiesplit’) godkänns, fördelas den andra utbetalningen mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalas för varje aktie. Om förslaget om en vederlagsfri emission inte godkänns betalas den andra raten på motsvarande sätt som den första, dvs. 0,69 euro per aktie.

Den andra dividendraten betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte 18.9.2018. Avstämningsdagen för den andra dividendposten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet är 20.9.2018 och betalningsdagen 27.9.2018.

Börsmeddelanden

Wärtsiläs börsmeddelanden publiceras på engelska, finska och svenska på Wärtsiläs webbplats.

Finansiell kalender 2018

Årsredovisning 2017

Den elektroniska årsredovisningen 2017 publiceras på engelska, finska och svenska på http://www.wartsilareports.com/sv-SE/ och är även tillgänglig på Wärtsiläs webbplats www.wartsila.com.

Delårsrapporter, halvårsrapport och bokslutskommuniké 2018
  • Delårsrapport januari–mars tisdag 24.4.2018
  • Halvårsrapport januari–juni torsdag 19.7.2018
  • Delårsrapport januari–september tisdag 23.10.2018
  • Wärtsiläs bokslutskommuniké januari–december onsdag 30.1.2019

Delårsrapporterna, halvårsrapporten och bokslutskommunikén publiceras på engelska, finska och svenska på Wärtsiläs webbplats www.wartsilareports.com/sv-SE/.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?