X
MenuStäng
Open navigation

Strategi

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs syfte är att möjliggöra hållbara samhällen med hjälp av smart teknologi. Efterfrågan på ren och flexibel energi och behovet av effektiva och säkra transporter påverkar i allt högre grad kundernas verksamhet. Detta utgör grunden för Wärtsiläs utbud av smarta lösningar för marin- och energimarknaden. Med hjälp av en integrerad portfölj av tjänster, system och produkter har Wärtsilä en bra position när det gäller att svara på behovet av energieffektiva och innovativa lösningar. Betoningen ligger på att optimera installationernas livcykelprestanda samt att utnyttja dataanalys och artificiell intelligens som stöd för kundernas operativa beslut. Wärtsiläs digitala omvandling kommer att erbjuda kunderna mer värde genom samarbete och kunskapsdelning. En stark närvaro på centrala marknaderna och ett överlägset globalt servicenätverk stöder bolagets tillväxtambitioner.

Med hjälp av sin flexibla produktion och styrning av leverantörskedjan söker Wärtsilä fortlöpande efter nya sätt att upprätthålla en hög kvalitet och kostnadseffektivitet – ofta i samarbete med kunder och ledande industriella partner. Investeringarna i FoU och fokus på digitalisering skapar en stark grund genom vilken bolaget säkerställer och stärker sin position som en föregångare inom marknadsinnovationer. I kombination med ett fortlöpande fokus på säkerhet, diversitet och höga etiska standarder kan Wärtsilä med hjälp av denna innovativa kultur attrahera kompetenta och engagerade medarbetare som utgör grunden till en högpresterande organisation. Implementeringen av operativ förträfflighet säkerställer att det är lätt att samarbeta med Wärtsilä samt främjar bolagets produktivitet och effektivitet under hela livscykeln.

Implementering av strategin under 2017

Wärtsilä lanserade flera nya koncept och lösningar under 2017 som stöder implementeringen av strategin. Exempel på dem är marinhybridmodulen Wärtsilä HY, befästandet av kompetensen inom fjärrstyrd fartygsdrift, prestandabaserade servicekoncept samt expansionen till energilagringssystem och programvara genom förvärvet av Greensmith. Lanseringen av en gasdriven version av Wärtsilä 31-motorn som svar på det snabbt ökande behovet av större flexibilitet och bättre verkningsgrad inom kraftförsörjning var ett annat nyckelinitiativ.

Fokus på en digitalisering av Wärtsiläs verksamhet och utbud fortsatte under året. Ett nyckelinitiativ var att invigningen av det första digitala utvecklingscentret med syftet at utveckla lovande idéer till servicekoncept och produkter tillsammans med kunder och partner. Förvärvet av Guidance Marine är ett ytterligare steg i Wärtsiläs digitala omvandling. I egenskap av en ledande aktör inom sensorlösningar relaterade till dynamisk positionering och andra kontrollsystem för fartyg, såsom förebyggande av kollisioner och fjärrstyrning, främjar Guidance Marine Wärtsiläs position som föregångare inom intelligent shippingteknologi.

För att främja en högpresterande kultur har Wärtsilä fortsatt sina ledarskapsutvecklingsprogram på många områden. Under året deltog över 100 chefer i Operational Excellence Senior Leadership Academy, som etablerades 2016 för att säkerställa att fortlöpande förbättringar blir en integrerad del av företagskulturen och ett sätt att arbeta på. Framgångarna för Wärtsiläs första Growth Lab-program, som siktar på att utveckla framtida chefer med hjälp av handlingsbaserad inlärning, fortsatte 2017. För att stöda företagets mål att främja en inkluderande företagskultur vidtog Wärtsiläs lokala enheter ett antal åtgärder för att främja mångfald under året.

Arbetarskyddet är en prioritet för Wärtsilä, och under ett antal år har företaget stadigt närmat sig det fortlöpande målet på noll arbetsolyckor som leder till förlorad arbetstid. År 2017 var frekvensen för arbetsolyckor som ledde till förlorad arbetstid 2,48 (2,59), vilket motsvarar en minskning på 4% jämfört med året innan. Under året ordnade Wärtsilä den tredje globala säkerhetsdagen med temat ”Stop and care” för att framhäva vikten av att ingripa i säkerhetsrisker. Wärtsilä lanserade också träningsprogrammet Zero Mindset som siktar på att stärka säkerhetsledningen i företaget.

Finansiella mål

Wärtsiläs långsiktiga finansiella mål är att företaget ska växa snabbare än globala BNP och bevara sin rörelsevinstmarginal mellan 14% på konjunkturtoppen och 10% på konjunkturbotten. Ett annat mål är att hålla skuldsättningsgraden under 0,50 och att betala en dividend som åtminstone motsvarar 50% av resultatet per aktie över cykeln.

Wärtsiläs resultat 2017 var i linje med företagets långsiktiga mål. Omsättningen ökade med 3%, vilket ledde till att Wärtsiläs 10-åriga tillväxt landade på 2,7%. Globala reella BNP uppskattas ha ökat med 3,7% under 2017, vilket motsvarar en 10-årig tillväxttakt på 3,2%. Det jämförbara rörelseresultatet var 12,0% av omsättningen. Skuldsättningsgraden var 0,10 och styrelsens dividendförslag på 1,38 euro per aktie motsvarar 70,8% av rörelsevinsten.

Långsiktiga finansiella målsättningar
Målsättningar Utveckling 2017 Utveckling 2016
Omsättningen skall växa snabbare än den globala BNP-tillväxten 3% tillväxt 5% minskning
Rörelsevinstmarginalen mellan 10% och 14% 12,0% 12,1%
Nettokuldsättningsgraden under 0,50 0,10 0,07
Dividendutbetalning minst 50% av resultatet per aktie över cykeln 70,8%1 72,8%
1 Styrelsens förslag.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?