X
MenuStäng
Open navigation

Styrelsens förslag om utdelning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Styrelsen föreslår att en dividend på 1,38 euro per aktie ska betalas för räkenskapsåret 2017. Moderbolagets utdelningsbara medel utgör 1.002.092.268,56 euro, av vilket räkenskapsperiodens vinst utgör 161.085.555,55 euro. Antalet aktier som berättigar till dividend är 197.241.130. Dividenden betalas i två rater.

Den första raten på 0,69 euro betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på bolagsstämmans avstämningsdag den 12.3.2018. Styrelsen föreslår att denna rat utbetalas den 19.3.2018.

Den andra raten utbetalas i september 2018. Om styrelsens förslag on en vederlagsfri aktieemission (’aktiesplit’) godkänns, fördelas den andra utbetalningen mellan en gammal och två nya aktier så att 0,23 euro betalas för varje aktie. Om förslaget om en vederlagsfri emission inte godkänns betalas den andra raten på motsvarande sätt som den första, dvs. 0,69 euro per aktie.

Den andra dividendraten betalas till aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen som förvaltas av Euroclear Finland Oy på dividendens avstämningsdag, som liksom utbetalningsdagen fastställs av styrelsen på sitt möte 18.9.2018. Avstämningsdagen för den andra dividendposten enligt de gällande reglerna för det finska värdeandelssystemet är 20.9.2018 och betalningsdagen 27.9.2018.

Dividend.svg

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?