X
MenuStäng
Open navigation

Direktionen

Jaakko Eskola

Koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015. Född 1958, dipl. ing., bergsråd. Anställd i företaget sedan 1998.

Central arbetserfarenhet

Wärtsilä Oyj Abp, Vice verkställande direktör och ställföreträdande verkställande direktör 2013–2015; Direktör, Marine Solutions 2006–2015; Försäljnings- och marknadsföringsdirektör, Power Plants 2005–2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, verkställande direktör 1998–2005; PCA Corporate Finance, direktör 1997–1998; Kansallis-Osake Pankki, ledningsuppgifter inom internationell finansiering 1986–1997; Industrialiseringsfonden, företagsforskare 1984–1986; VTT, forskare 1983–1984.

Förtroendeuppdrag
Teknologiateollisuus ry och Börsstiftelsen, styrelsemedlem.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
European Marine Equipment Council (EMEC), ordförande 2008–2011.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 8.481 aktier

Pierpaolo Barbone

Ställföreträdande verkställande direktör sedan 2015 och direktör, Services sedan 2013. Född 1957, dipl.ing. inom mekanik. Anställd i företaget sedan 1996.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Services, Sydeuropa och Afrika 2013; Wärtsilä Oyj Abp, direktör, Services, Mellanöstern och Asien 2010–2013; Wärtsilä Italia S.p.A., vice verkställande direktör 2000–2003; Ciserv Group, direktör 2001–2006; Wärtsilä Oyj Abp, direktör inom fältservice 1997–2009; Wärtsilä Italia S.p.A., direktör, Services 1997–2003; Fincantieri C.N.I. S.p.A., Isotta Fraschini-dieselmotorenheten, försäljningschef 1989–1996.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 7.277 aktier

Päivi Castrén

Personaldirektör sedan 2012. Född 1958, psykologie magister. Anställd i företaget sedan 2005.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, HR 2005–2011; Nokia Abp, HR-direktör, Nokia Finland 2002–2005; Nokia Networks, HR-direktör 2000–2002; Nokia Networks, Networks Systems division, HR-direktör 1999–2000; Nokia Networks, HR-chef 1995–1998; Valmet Paper Machinery, HR-chef 1988–1995.

Förtroendeuppdrag
Teknologiateollisuus ry, ordförande för kommittén för utbildning och sysselsättning; Wilhelm Wahlforss stiftelse, styrelseordförande; medlem i IMD Executive Education Advisory Council.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 4.933 aktier

Javier Cavada Camino

Direktör, Energy Solutions sedan 2015. Född 1975, tekn.dr. Anställd i företaget sedan 2002.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör för serviceorganisationen i Sydeuropa och Afrika 2013–2015; direktör, Propulsion Services 2015; Wärtsilä Propulsion, direktör, kvalitet och global verksamhetsutveckling 2012–2013; Wärtsilä Propulsion Wuxi Co., Ltd, VD 2011–2013; Cedervall Zhangjiagang Marine Components Co., Ltd, VD 2011–2013; Wärtsilä CME Zhenjiang Propeller Co. Ltd, teknisk direktör 2009–2011; professor, Cantabria universitet, Spanien, 2007–2009; Wärtsilä Propulsion Spain S.A., direktör, leverenscenter 2008–2009; produktionschef 2002–2007; Robert Bosch Spain, S.A., produktionschef för startmotorer 1999–2002; teknisk chef för produktionslinjer 1997–2002.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: inga aktier

Kari Hietanen

Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden sedan 2012, styrelsens sekreterare sedan 2002. Född 1963, jur.kand. Anställd i företaget sedan 1989.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp, direktör, HR och juridiska ärenden 2002–2011; Wärtsilä Power-divisioner, chefsjurist 2000–2002; Wärtsilä Dieselgruppen, chefsjurist 1994–1999; Metra Oyj Abp och Wärtsilä Dieselgruppen, jurist 1989–1994.

Förtroendeuppdrag
European Engine Power Plants Association, EUGINE, ordförande; Tysk-Finska Handelskammaren, styrelsemedlem; Den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finlands och Rysslands regeringar, II vice ordförande; Finsk-Koreanska handelsföreningen, vice styrelseordförande; East Office of Finnish Industries Ltd, styrelsemedlem; Finlands Näringsliv (EK), ordförande för kommittén för handelspolitik, Centralhandelskammaren/ICC förvaltningsrådet, ICC Finland, medlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 5.211 aktier

Roger Holm

Direktör, Marine Solutions sedan 2015. Född 1972, ekon. mag. Anställd i företaget sedan 1997.

Central arbetserfarenhet
Wärtsilä Oyj Abp: direktör, Engines 2013–2015; direktör, Seals & Bearings 2011–2013; direktör, Solutions Management, Services 2010–2011; direktör, Business Development, Services 2008–2010; IT-direktör 2006–2008; projektchef, globala ERP systemet 2002–2006; ekonomichef 2001–2002; Wärtsilä Finland Oy & Wärtsilä NSD Finland Oy: olika ledningsuppgifter 1997–2001.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: inga aktier

Atte Palomäki

Kommunikationsdirektör sedan 2008. Född 1965, pol. mag. Anställd i företaget sedan 2008.

Central arbetserfarenhet
Nordea Bank AB (publ.), informationsdirektör 2007–2008 samt informationsdirektör, Finland 2005–2006; Kauppalehti, ekonomiredaktör 2002–2005; MTV3, ekonomiredaktör 2000–2002, nyhetsproducent 1995–2000, nyhetsuppläsare 1993–1995.

Förtroendeuppdrag
Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT, European Association of Communication Directors (EACD) och Finland Promotion Board, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 4.831 aktier

Marco Ryan

Digitaliseringsdirektör sedan 2016. Född 1966, universitetsexamen inom informationsteknologi. Anställd i företaget sedan 2016.

Central arbetserfarenhet
Flint Group, tillfällig Chief Digital Officer 2016; Thomas Cook Group, Chief Digital Officer 2013–2015; Thomas Cook Touristik GMbH, vicepresident för Omnichannel 2013–2014; Accenture Interactive, vicepresident (ASEAN) 2011–2013; Premier Farnell Plc, äldre vicepresident för eCommerce & Digital 2006–2011; Capgemini Consulting, verkställande konsult 2001–2006; Interactive Collector Plc, vicepresident för interaktiva tjänster 1999–2001; Telematix & Keyhaven Ltd, VP 1997–1999; Brittiska armén, befäl, olika lednings- och operativa roller 1985–1997.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: inga aktier

Marco Wirén

Ekonomi- och finansdirektör sedan 2013. Född 1966, ekon. mag. Anställd i företaget sedan 2013.

Central arbetserfarenhet
SSAB, ekonomi- och finansdirektör 2008–2013; SSAB, direktör för business control 2007–2008; Eltel Networks, ekonomi- och finansdirektör och chef för affärsutveckling 2002–2007; NCC, affärsutvecklingschef och ekonomichef 1995–2001.

Förtroendeuppdrag

Neste Oyj, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 4.905 aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?