X
MenuStäng
Open navigation

Koncernledning

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Wärtsiläs koncernledning består av direktionen och av följande direktörer som ansvarar för olika koncernledningsfunktioner:

Juha Hiekkanen
Ekonomidirektör
Född 1978, ekon.mag.

Riitta Hovi
Vice chefsjurist, juridiska ärenden
Född 1960, jur.kand., MBA

 

Anu Hämäläinen
Finansdirektör
Född 1965, ekon.mag.

Tom Unnérus
Direktör, intern revision
Född 1972, dipl.ing.

Sari Kolu
Direktör, compliance
Född 1967, jur.kand., MBA

Jukka Kumpulainen
IT-direktör (CIO)
Född 1968, dipl.ing.ing.

Antti Kuokkanen
Direktör, M&A, Business Control
Född 1977, ekon.mag., dipl.ing.

Vesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör
Född 1966, dipl.ing.

Marko Vainikka
Direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling
Född 1970, dipl.ing.

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och medierelationer
Född 1984, ekon.mag.

Ledningsgrupperna

Varje affärsområde stöds av en ledningsgrupp.

Energy Solutions

Javier Cavada Camino
Direktör, Energy Solutions
Född 1975, tekn.dr.

Alexandre Eykerman
Direktör, LNG-lösningar
Född 1972, dipl.ing. (mekanik & shipping), MBA (leveranshantering)

John Jung
Verkställande direktör, Greensmith Energy och direktör, energilagring och integration
Född 1967, ekon.mag., MBA (strategi & finansiering)

Senja Koivusalo
HR-direktör
Född 1979, BBA, MBA

 

Melle Kruisdijk
Försäljningsdirektör, Europa och ställföreträdande försäljningsdirektör, Afrika
Född 1971, dipl.ing. (mekanik)

Antti Kämi
Direktör, motorkraftverk
Född 1964, dipl.ing.

Sushil Purohit
Försäljningsdirektör, Mellanöstern, Asien och Australien
Född 1972, ing., MBA

Tomas Rönn
Försäljningsdirektör, Nord- och Sydamerika
Född 1961, dipl. ing. (el & elektronik)

Laura Susi-Gamba
Direktör, juridiska ärenden
Född 1963, jur.kand.

Ossi Ylinen
Direktör, ekonomi och finans
Född 1976, ekon.mag.

Marine Solutions

Roger Holm
Direktör, Marine Solutions
Född 1972, ekon.mag.

Arjen Berends
Direktör, ekonomi och finans
Född 1968, MBA

Aaron Bresnahan
Försäljningdirektör
Född 1969, MBA & MA (Strategic Studies)

Sinikka Ilveskoski
Direktör, juridiska ärenden och avtalshantering
Född 1967, jur.kand.

Timo Koponen
Direktör, flödes- och gaslösningar
Född 1969, ekon.mag.

Stephan Kuhn
Direktör, el & automation fram till december 2017
Född 1962, MBA

Juha Kytölä
Direktör, miljölösningar
Född 1964, tekn.dr.

 

Arto Lehtinen
Direktör, propulsion
Född 1971, dipl.ing.

Annika Parkkonen
HR-direktör
Född 1971, pol.mag.

Stefan Wiik
Direktör, motorer
Född 1971, dipl.ing.

Services

Pierpaolo Barbone
Direktör, Services & ställföreträdande verkställande direktör
Född 1957, gruvingenjör

Guido Barbazza
Direktör, Emerging Business
Född 1960, dipl.ing. (mekanik)

Serge Begue
Försäljningsdirektör, Sydeuropa och Afrika
Född 1954, dipl.ing.

Peter Bjurs
Direktör, ekonomi och finans
Född 1965, ekon.mag.

Henri van Boxtel
Försäljningsdirektör, Mellanöstern och Asien
Född 1959, ekon.kand., nautisk utbildning

Henrik Dahl
Direktör, Services 4.0
Född 1978, ing.

Tamara de Gruyter
Direktör, propulsionssystemtjänster
Född 1972, dipl.ing.

Kai Kamila
HR-direktör
Född 1960, ped.mag.

Ralf Lindbäck
Direktör, juridiska ärenden
Född 1958, jur.kand.

Stefan Nysjö
Försäljningsdirektör, Nordeuropa
Född 1970, ing.

 

Walter Reggente
Försäljningsdirektör, Nord- och Sydamerika
Född 1965, mariningenjör

Vesa Riihimäki
Kvalitetsdirektör
Född 1966, dipl.ing.

 

Dotterbolagens verkställande direktörer

Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar för att de lokala resurserna är rätt dimensionerade i förhållande till affärsområdenas behov och med tanke på personalutvecklingen. Dotterbolagens verkställande direktörer ansvarar också för att för att dotterbolagens verksamhet följer koncernens processer, inklusive kvalitetssystemet, gällande lag och affärspraxis i respektive land samt att kommunikationen i dotterbolagen sköts i enlighet med koncernens målsättningar.

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Anteckningen

Skapa en anteckning?