X
MenuStäng
Open navigation

Styrelsen

Mikael Lilius

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Styrelseordförande. Född 1949, diplomekonom. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2010, styrelseordförande sedan 2011.

Central arbetserfarenhet
Fortum Abp, verkställande direktör 2000–2009; Gambro AB, verkställande direktör 1998–2000; Incentive AB, verkställande direktör 1991–1998; KF Industri AB (Nordico), verkställande direktör 1989–1991 och Huhtamäki Ab, direktör för förpackningsdivisionen 1986–1989.

Förtroendeuppdrag
Ahlström Capital Oy och Metso Abp, styrelseordförande; Evli Bank Abp, styrelsemedlem; Ab Kelonia Oy, medlem i förvaltningsrådet.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 19.359 aktier

Tom Johnstone CBE

Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Född 1955, filosofiemagister, hedersdoktor i företagsledning och hedersdoktor i naturvetenskap. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2015, vice styrelseordförande sedan 2017.
 
Central arbetserfarenhet
Ett flertal ledande befattningar inom SKF-koncernen, senast som VD och koncernchef för AB SKF 2003–2014.

Förtroendeuppdrag
British Swedish Chamber of Commerce, Combient AB och Husqvarna AB, styrelseordförande; Investor AB och Volvo Cars, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 2.069 aktier

Maarit Aarni-Sirviö

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1953, diplomingenjör, eMBA. Generalsekreterare för Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry; verkställande direktör för Boardview Oy; Senior Adviser på Eera Oy. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2007.

Central arbetserfarenhet
Myntverket i Finland, verkställande direktör 2008–2010; ett flertal olika direktörsbefattningar inom Borealis Group 1994–2008 senast som direktör för affärsenheten Phenol 2001–2008 och direktör för affärsenheten Olefins 1997–2001 i Köpenhamn, Danmark, och Neste Abp 1977–1994.

Förtroendeuppdrag
Board of Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry och ecoDa (The European Confederation of Directors Associations), syrelsemedlem. Finlands UN Women rf, styrelseordförande.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag

Styrelsemedlem: Berendsen plc 2014–2017; Rautaruukki Abp 2005–2012; Ponsse Oyj 2007–2010 och Vattenfall AB, Sverige 2004–2007.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 10.282 aktier

Kaj-Gustaf Bergh

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1955, diplomekonom, juris kandidat. Verkställande direktör för Föreningen Konstsamfundet r.f. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2008.

Central arbetserfarenhet
Skandinaviska Enskilda Banken, medlem av ledningsgruppen 2000–2001; SEB Asset Management, direktör 1998-2001; Ane Gyllenberg Ab, verkställande direktör 1986–1998; Oy Bensow Ab, direktör, vice verkställande direktör 1985–1986; Ane Gyllenberg Ab, administrativ chef 1984–1985; Ky von Konow & Co, administrativ chef 1982–1983.

Förtroendeuppdrag
Julius Tallberg Oy Ab, Mercator Invest Ab och KSF Media Holding Ab, styrelseordförande; Stockmann Oyj Abp, Ramirent Group och JM AB, styrelsemedlem.

Relevanta tidigare förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: Sponda Oyj 2013–2017, Stockmann Oyj Abp 2014–2016, Fiskars Oyj Abp 2006–2014, Ålandsbanken Abp 2011–2013 och Aktia Abp 2005–2009. Styrelsemedlem: Fiskars Oyj Abp 2014–2015 och Stockmann Oyj Abp 2007–2013.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 9.504 aktier

Karin Falk

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1965, civilekonom. Direktör för enheten Volvo Trucks Services & Customer Quality. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2017.

Central arbetserfarenhet
Volvo Group, Executive Vice President Corporate Strategy & Brand Portfolio 2012–2016, verkställande direktör i enheten Volvo Group Non-Automotive Purchasing 2008–2012. Volvo Car Corporation, direktör för enheten Volvo Car Customer Service 2006–2008 och direktör för enheten Volvo Car Special Vehicles 2001–2006; Volvo Cars och Volvo Group, ett flertal olika befattningar 1988–2001.

Förtroendeuppdrag
Volvo Group Venture Capital, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 472 aktier

Johan Forssell

Oberoende i förhållande till bolaget och beroende av bolagets större aktieägare. Född 1971, civilekonom. VD och koncernchef för Investor AB. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2017.

Central arbetserfarenhet
Investor AB, Ansvarig Kärninvesteringar och medlem i ledningsgruppen 2006–2015; Investor AB, projektansvarig 2014; Aleris AB, Analyschef 2003–2006; Investor AB, Ansvarig Verkstads- och Hälsosektorn 2001–2003; Investor AB, Verkstadssektorn, ansvarig och analytiker 1995–1999.

Förtroendeuppdrag

Atlas Copco, EQT AB, Epiroc AB och Patricia Industries, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 472 aktier

Risto Murto

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1963, ekonomie doktor. Verkställande direktör för Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2014.

Central arbetserfarenhet
Placeringar, Varma, vice verkställande direktör 2010–2013; Placeringar, Varma, direktör 2006–2010; Opstock Oy, verkställande direktör 2000–2005; Opstock Oy, direktör 1997–2000.

Förtroendeuppdrag
Uleåborgs universitet och Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf; styrelseordförande, Sampo Oyj, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 2.452 aktier

Markus Rauramo

Oberoende i förhållande till bolaget och till bolagets större aktieägare. Född 1968, magister i samhällsvetenskap. Ekonomidirektör och medlem i ledningsgruppen för Fortum. Styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp sedan 2011.

Central arbetserfarenhet
Fortum Abp, direktör för City Solutions-divisionen 2016–2017; Fortum Abp, direktör för divisionen för värme, elektricitet och lösningar 2014–2016, ekonomidirektör 2012–2014; Stora Enso Oyj, Helsingfors, finansieringsdirektör och medlem i ledningsgruppen 2008–2012; Stora Enso International London, SVP Group Treasurer 2004–2008; Stora Enso Oyj Helsingfors, strategi- och investeringsdirektör 2001–2004; Stora Enso Financial Services, Bryssel, finansieringsdirektör 1999–2001 och Enso Oyj, Helsingfors, flera arbetsuppgifter inom finansiering 1993–1999.

Förtroendeuppdrag
Teollisuuden Voima Oyj, styrelsemedlem.

Innehav i Wärtsilä Oyj Abp 31.12.2017: 5.006 aktier

Anteckningen

Skapa en anteckning?