Stäng

Omsättning

Under rapportperioden januari–mars 2017 ökade Wärtsiläs omsättning med 4% till 1.007 miljoner euro (967) jämfört med motsvarande period året innan. Services omsättning minskade med 2% till 490 miljoner euro (500). Energy Solutions omsättning ökade med 80% till 239 miljoner euro (132). Marine Solutions omsättning uppgick till 279 miljoner euro (335), vilket var 17% lägre än under motsvarande period året innan. Services stod för 49%, Energy Solutions för 24% och Marine Solutions för 28% av den totala omsättningen.

Cirka 69% av Wärtsiläs omsättning under januari–mars 2017 var denominerad i euro, 21% i US-dollar och resten fördelad mellan flera valutor.

Omsättning per affärsområde
MEUR 1-3/2017 1-3/2016 Förändring 2016
Services 490 500 -2% 2 190
Energy Solutions 239 132 80% 943
Marine Solutions 279 335 -17% 1 667
Omsättning totalt 1 007 967 4% 4 801

Anteckningen

Skapa en anteckning?

Close

För att förbättra användbarheten och få mest ut av vår årsberättelse, rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till en nyare version.